Filter op datum

tot

Zoek in tags

rechtspraak
Verwijder?

Terrorisme is niet begonnen op 9/11

Een gesprek met Prof. Egbert Myjer, voormalig Hoofdadvocaat-Generaal bij het Ressortparket Amsterdam en één van de topmensen van het Openbaar Ministerie. Prof. Myjer is in november 2004 benoemd tot rechter bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in Straatsburg. Bij dit orgaan van

Mohammed Enait, de zittende advocaat

“Luidkeels brullend en intimiderend, op de imposante borst roffelend, grijpt King Kong naar Vrouwe Justitia met zijn leerachtige knuist, terwijl de Rotterdamse deken Claassen, die bijzonder verzot is op de blonde femme fatale, dwangneurotisch het machinegeweer van het tuchtrecht, met veel

De naleving van mensenrechten in een War against terror

Wie na ‘9/11’ dag- en vakbladen leest, wie na ‘9/11’ politici en andere opiniemakers beluistert, wie na ‘9/11’ naar de televisie kijkt, krijgt het idee dat terrorisme een nieuwe bedreiging voor de vreedzame wereldorde is. Een dergelijke reactie is begrijpelijk

Digitalisering van strafdossiers nabij

In 2016 stapt Justitie over van het papieren dossier naar het elektronisch strafdossier. Het Openbaar Ministerie, rechters en andere betrokkenen kunnen dan processtukken via de computer uitwisselen. Minister Opstelten denkt dat door de verdwijning van het papieren strafdossier het strafproces

De leken aan het roer op het schip van de rechtspraak

Tijdens zijn afscheid als Vicepresident van de Rechtbank Amsterdam pleitte Wouter van den Bergh met de uitspraak de rechtspraak is van ons!! voor lekenrechtspraak vanuit een democratiegedachte. In de ogen van Van den Bergh is het onbestaanbaar dat in onze staatsinrichting twee van de drie machten

Zet digitalisering van de rechtspraak advocaten buitenspel?

De rechtspraak volledig digitaal in 2018. Volgens rechter en initiatiefnemer van het programma KEI, Tanja Dompeling is het mogelijk. Volgens haar moet het mogelijk zijn om in de nabije toekomst online je eigen zaak te volgen via een track and tracé-systeem, griffierechten betalen via iDeal en een

Rechters geven geen exclusieve lessen meer aan advocatenkantoren

Begin oktober heeft het dagelijks bestuur van de gerechten een voorstel ingediend, waarin staat dat rechters geen cursussen of lezingen meer mogen geven die bestemd zijn voor advocaten van één kantoor. Rechters blijven wel lesgeven aan advocaten, maar de cursus moet in beginsel ook toegankelijk

Ernst Hirsch Ballin, baas van juridisch Nederland

Ernst Hirsch Ballin is met drie kabinetsperiodes en ruim acht dienstjaren de langstzittende minister van Justitie sinds 1842. Tijdens zijn ministerschap heeft hij het imago opgebouwd privacy zonder moeite op te offeren voor veiligheid: “Natuurlijk reken ik ook de bescherming van de privacy

De Herziening, hoe de Hoge Raad zich niet aan de wet houdt

De afgelopen jaren is de ene na de andere grote strafzaak herzien: de twee van Putten, de Deventer moordzaak, de Schiedammer parkmoord en Lucia de B.. In de meeste van deze zaken zijn onherroepelijk veroordeelde verdachten, die al jaren in de gevangenis hadden gezeten, in een nieuw proces alsnog

In de frontlinie tegen een corrupte rechtstaat

In dit artikel zal ik verslag doen van mijn strijd tegen de Nederlandse rechtstaat. Deze strijd begon in 2004 toen bij mij een curieuze enveloppe op de deurmat plofte. Op de enveloppe stond Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn. Het was zo’n brief waarvan je al bij voorbaat weet: this is