Filter op datum

tot

Zoek in tags

pvda
Verwijder?

Het hoger onderwijs verdient geen cynisme; wel vertrouwen!

De recente discussies over gemakkelijk verstrekte diploma’s, gebrekkig onderwijs en topsalarissen van bestuurders schaden het imago van het hoger onderwijs. Er heerst veel cynisme over de kwaliteit van ons onderwijs, wat ronduit jammer is, zeker nu wij met zijn allen de mond vol hebben van

Burgers moeten privacy kunnen beschermen

De PvdA stelt woensdag bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Veiligheid en Justitie, voor dat de overheid Nederlands meer mogelijkheden moet bieden hun privacy te beschermen.

Strafbaarstelling illegaliteit van de baan

?De coalitiepartijen PvdA en VDD zijn overeengekomen dat illegaliteit niet meer strafbaar zal worden gesteld. Het voorstel lag ons als een steen op de maag, aldus partijleider Diederik Samsom. Voor de PVDA was dit dan ook een gevoelige concessie in het regeerakkoord. Dit was een maatregel die ons