Filter op datum

tot

Zoek in tags

Gelijkheidsbeginsel
Verwijder?

Oppassen geblazen met het plaatsen van advertenties voor bijbaantjes

Regelmatig spreekt de rechter zich uit over een zaak waarin discriminatie centraal staat. Mensen roepen snel dat iets discriminerend is. Wanneer er bijvoorbeeld een opmerking wordt gemaakt wat met het geloof te maken heeft, wordt hier al snel het discriminerende etiket opgedrukt. Maar dan komt

Schending van het fundamentele beginsel van hoor en wederhoor?

Het beginsel van hoor en wederhoor is een belangrijk uitgangspunt in een gerechtelijke procedure. Alvorens de burgerlijke rechter een uitspraak doet en vonnis wijst, dienen de partijen te worden gehoord. Over en weer krijgen zij de gelegenheid om hun standpunt naar voren te brengen en toe te

Zijn dure beha’s een vorm van discriminatie ten opzichte van mannen?

Kun je bijzondere bijstand van de gemeente krijgen omdat je (grote) beha’s moet kopen en mannen niet? Hierover ging het BH arrest van de Centrale Raad van Beroep.