Dance4life...maar niet als 31-jarige

door:

Een 31-jarige man meent gediscrimineerd te zijn op grond van leeftijd en legt dit voor aan het College voor de Rechten van de Mens (hierna: het College). De man had namelijk gesolliciteerd voor de functie van Junior Regional Program manager bij stichting dance4life, maar werd hiervoor afgewezen. Omdat hij niet veel wijzer werd van de mail waar zijn afwijzing in stond, vroeg hij om verdere toelichting. Hierop kreeg hij een mail terug met de tekst: Het had vooral te maken met het feit dat je niet genoeg ervaring hebt. Er waren veel sollicitaties en er zaten kandidaten tussen die meer ervaring hebben als program manager. Ook specifiek in latijns america. Verder waren we op zoek naar een iets jongere kandidaat die wat beter aansluit op de doelgroep. (…)”

De laatste zin van de mail sprak meneer niet aan. Hij besloot dit daarom voor te leggen aan het College voor de Rechten van de Mens en stelde dat hij was afgewezen vanwege zijn leeftijd. De man zou wel degelijk samen kunnen werken met jongeren uit de doelgroep. 

Verweerster meende dat de man was afgewezen op grond van het aantal jaren ervaring dat de functie vereist. Volgens haar was het toevoegen van de zin over de leeftijd van de man een stomme fout. Er werd namelijk helemaal niet uitgekozen op grond van leeftijd. 

Volgens artikel 3, aanhef en onderdeel a Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (WGBL) is onderscheid verboden bij: de aanbieding van een betrekking en de behandeling bij de vervulling van een openstaande betrekking. Het College heeft niet gekeken naar de geschiktheid van meneer voor de functie. Wel werd er een oordeel geveld over de vraag of leeftijd een rol heeft gespeeld in de afwijzing van de man. Hier is dus terug te zien dat het niet gaat om de volledige reden om afwijzing, alleen de vraag of de leeftijd een rol heeft gespeeld in deze beoordeling is genoeg om van onderscheid te spreken. 

In de mail werd verwezen naar de leeftijd van de man als reden om hem af te wijzen. Dit levert een vermoeden van discriminatie op. Volgens artikel 12 WGBL is het nu de beurt aan dance4life om te laten zien dat er niet in strijd met het WGBL is gehandeld. Dance4life kan dit onvoldoende aantonen en dus is er verboden onderscheid gemaakt op grond van leeftijd.