Diplomatie; de Nederlandse ambassades in China en de V.S.

door:
Nederland is in zo’n 150 landen met ambassades of consulaten vertegenwoordigd. Deze diplomatieke missies onderhouden de economische en culturele relaties tussen landen en ze zijn het aanspreekpunt voor Nederlanders in den vreemde. Het werk in de diplomatie is voor veel studenten een interessante, maar ook onbekende wereld. Fiat Justitia vroeg aan de ambassades in de opkomende grootmacht China en de bestaande supermacht de Verenigde Staten naar de bijzonderheden van het diplomatieke werk in ‘hun’ land.
De opkomst van China is uniek qua omvang en snelheid en wordt met recht als één van de belangrijkste ontwikkelingen in de huidige tijd gezien

Aart Jacobi, ambassadeur te Peking

China heeft zich de afgelopen dertig jaar in hoog tempo ontwikkeld en mag zich inmiddels de tweede economie ter wereld noemen. Het land heeft nu een groter aandeel in de groei van de wereldeconomie dan enig ander land. Daarnaast legt het mondiaal in toenemende mate gewicht in de schaal bij complexe vraagstukken als klimaatverandering en energievoorzieningszekerheid.

De opkomst van China is uniek qua omvang en snelheid en wordt met recht als één van de belangrijkste ontwikkelingen in de huidige tijd gezien. Tegelijkertijd kampt China ook met grote uitdagingen: Nederland speelt in op die ontwikkelingen en identificeert kansen op de Chinese markt. Zo assisteren wij China bij de uitdagingen die met snelle groei gepaard gaan, zoals voedselveiligheid, verantwoord watermanagement en verduurzaming van de energiemix – stuk voor stuk onderwerpen waarin Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen qua expertise en ervaring voorop lopen.

Wij maken als land op economisch vlak duidelijke keuzes en richten onze inspanningen op die sectoren en regio’s waar we het verschil kunnen maken, bijvoorbeeld landbouw in West-China. Het gaat daarbij om het leveren van diensten en goederen, en in toenemende mate om het aantrekken van hoogwaardige Chinese investeringen in Nederland.

Samenwerking op het gebied van onderzoek, onderwijs, maar ook cultuur zijn pijlers van economisch succes. Het Chinese leiderschap ziet duurzame economische groei en een eerlijke verdeling van de toenemende welvaart als voorwaarden voor vooruitgang. En minstens zo belangrijk: de leiders ervaren het als garantie voor binnenlandse stabiliteit, een leidend principe voor de Communistische Partij. Voldoende reden voor Nederland om te blijven werken aan de bestaande betrekkingen en deze waar wenselijk te verdiepen.

Over Aart Jacobi

Aart Jacobi is per augustus ambassadeur voor Nederland in Peking voor de betrekkingen met China en Mongolië. Eerder was hij ambassadeur in Suriname en werkte hij op de ambassades in Tokio en Madrid. In Peking volgde hij Rudolf Bekink op. Als ambassadeur leidt Jacobi de ambassade, die op vele verscheidene onderdelen actief is. Naast de ambassade heeft Nederland drie consulaten in Hongkong, Shanghai en Guangzhou.

Nederlandse ambassade in de Verenigde Staten

Van de opkomende grootmacht naar de ‘gevestigde’ grootmacht. De Nederlandse diplomatieke relatie met de Verenigde Staten is uitgebreid. Veel Nederlandse staatsburgers leven, werken of studeren in het land en velen bezoeken de VS als toerist of om geëmigreerde familie weer eens terug te zien. Voor al deze landgenoten zijn de diplomatieke posten het aanspreekpunt wanneer zij in het ziekenhuis terechtkomen, beroofd worden of bij andere ongewenste zaken betrokken raken. In de hoofdstad Washington D.C. staat de Nederlandse ambassade. Hier zetelt de ambassadeur Rudolf Bekink, die tevens ambassadeur in China was. Daarnaast zijn er in het uitgestrekte land vier consulaten in Miami, Chicago, San Francisco en New York.

De betrekkingen met de invloedrijke Verenigde Staten zijn divers en nauw. Er is van beide kanten een goede, langlopende relatie te onderhouden

Het takenpakket van de diplomaten in de Verenigde Staten beslaat verschillende vlakken. Aangezien het Noord-Amerikaanse land al jaren ’s werelds grootste economie is, heeft de economische afdeling van de ambassade in Washington een belangrijke taak. Nederlandse ondernemers die handel drijven met de Verenigde Staten kunnen rekenen op steun en informatie. Hiervoor voorziet de economische afdeling in marktrapporten en helpt ze bij handelsconflicten, maar er zijn ook promotionele activiteiten. De ambassade zet zich in om wederzijdse investeringen in elkaars landen tot stand te brengen. Deze activiteiten focussen zich voornamelijk op sectoren waar wij in Nederland momenteel sterk in zijn: energie en milieu, life sciences, informatietechnologie, de creatieve sector en watermanagement.

Zeer interessant is de politieke afdeling, the political department. Deze afdeling vervult een brugfunctie tussen de Nederlandse en Amerikaanse politiek. De Nederlandse regering wordt op de hoogte gehouden van beleids- en wetsvorming in Washington en andersom worden besluiten in Den Haag toegelicht aan Amerikaanse diplomaten en politici.

Daarnaast zijn er juridische zaken. H.P. Schreinemachers is Counselor for Justice and Home Affairs. “We leveren consulaire bijstand aan Nederlanders die hier met Justitie in aanraking zijn gekomen, bijvoorbeeld bij rechtshulpverzoeken. Zeer nuttig voor Nederlanders, die te maken krijgen met een rechtssysteem dat anders in elkaar steekt dan in Nederland. Daarnaast houden wij ons bezig met uitleveringsverzoeken. Op een ander vlak werken we samen met de Amerikaanse overheid bij het afsluiten van justitiële samenwerkingsovereenkomsten en –verdragen.” Schreinemachers geeft tevens aan dat zijn afdeling Den Haag, met haar traditie van internationale gerechtshoven, promoot als Internationale Stad voor Vrede en Veiligheid.

Er gebeurt nog veel meer in de diplomatieke posten. Zo is er de Defensieafdeling, die de (strategisch) militaire belangen van Nederland behartigt en overlegt over samenwerking met betrekking tot militair materiaal en uitrusting. Een hele andere kant van de samenwerking ligt bij het culturele bureau. Deze afdeling, gevestigd in het consulaat in New York, stimuleert culturele uitwisseling tussen de twee landen op uiteenlopende gebieden als architectuur, literatuur en dans. De betrekkingen met een invloedrijk land als de Verenigde Staten zijn divers en al jarenlang zeer nauw. Er is een goede, langlopende relatie te onderhouden door diplomaten en beide zijden. Hieraan wordt in Washington volop gewerkt.

Uit: Fiat Justitia, 2012, jaargang 24, nummer 5