Discriminatie in personeelsadvertentie

door:
Het uitzendbureau Otto Work Force heeft een personeelsadvertentie geplaatst met de woorden: ‘’Ben jij nog aan het leren en op zoek naar een leuke bijbaan (…)? Een anti- discriminatiestichting heeft het College voor de Rechten van de Mens laten buigen over de vraag of het uitzendbureau middels de geplaatste advertentie discrimineert.

Volgens de stichting is er sprake van onderscheid gemaakt op grond van leeftijd. Volgens art. 1 van de Grondwet is het verboden dit onderscheid te maken. De stichting heeft een brief geschreven naar het uitzendbureau met de vraag om te stoppen met het discrimineren in de advertenties. Dit omdat de stichting van mening is dat de arbeidsmarkt toegankelijk moet blijven voor iedereen. Zoals blijkt uit de statuten van de stichting, is het doel om gelijke behandeling te bevorderen en discriminatie te voorkomen en te bestrijden.

Otto Work Force antwoordde op de brief niet van plan te zijn om de tekst van de advertentie aan te passen. Volgens het uitzendbureau is er namelijk helemaal geen sprake van leeftijdsonderscheid. In de advertentie ging het om de functie van magazijnmedewerker.

Het College heeft geoordeeld over art. 9 van de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid. Volgens de wet is het verboden om onderscheid te maken op grond van leeftijd bij de aanbieding van een betrekking. In deze zaak is er sprake van een indirect onderscheid. Dit is het geval als een ogenschijnlijk neutrale bepaling, maatstaf of handelswijze personen met een bepaalde leeftijd in vergelijking met andere personen in het bijzonder treft. In dezen ging het om de groep ‘lerenden’. Normaliter en op de arbeidsmarkt kan dit worden opgevat dat men op zoek is naar jongeren.

Het verweer van het uitzendbureau luidt dat er niet specifiek wordt gezocht naar personeel in een bepaalde leeftijdscategorie. Volgens Otto Work Force was de advertentie gericht op personen die leren en doorleren ongeacht hun leeftijd. Ook voert zij aan dat ‘lerende zijn’ geen functie-eis is en dat er daarom geen sprake is van een onderscheid naar leeftijd.

Volgens het College richt het uitzendbureau zich op werkzoekenden die in het dagelijks leven het volgen van een opleiding als hoofdactiviteit hebben door de term ‘leren’ te koppelen aan het aanbieden van een bijbaan. Het gaat hier duidelijk om jongeren, omdat dit een feit van algemene bekendheid betreft. Tevens wordt het woord ‘nog’ gebruikt in de advertentie wat erop duidt dat er gezocht wordt naar medewerkers die binnen korte tijd klaar zijn met leren. Dat ‘nog lerende zijn’ geen functie-eis is doet daar verder niets aan af.

Het middel dat het uitzendbureau aanvoert, wordt niet objectief gerechtvaardigd. Werkzoekenden die niet meer leren, zouden door de bewoordingen van de advertentie kunnen concluderen dat zij niet geschikt zijn voor de genoemde functie in de personeelsadvertentie.

Het College voor de Rechten van de Mens is streng geweest en heeft besloten dat de advertentie verboden is wegens onderscheid naar leeftijd.