Grondlegger van het internet pleit voor een online grondwet

door:
Tim Berners-Lee, de uitvinder van the world wide web, pleit voor een online Magna Carta. Deze grondwet zou de onafhankelijkheid van het internet en de rechten van gebruikers wereldwijd moeten beschermen.

Berners-Lee deed deze oproep exact 25 jaar nadat hij het eerste voorstelpresenteerde over het wereldwijde web. We hebbeneen globale (internet) grondwet nodig, een bill of rights, stelt dewetenschapper.

Door toenemende aanvallen van overheden en de invloed van bedrijven zijnvolgens Berners-Lee wetten en regels nodig om het internet als systeem te beschermen.

De oproep van Lee is deel van het initiatief Web We Want. Dit initiatief pleit voor inwoners van alle landen om een digitale grondwet op te stellen. Berners-Lee hooptdat overheden, bedrijven maar ook publieke instellingen de landelijke opgesteldeonline grondwetten  zullen gaan steunen.

Als we geen open, neutraal internet hebben waarbij we ons geen zorgenhoeven maken wat er aan de achterdeur gebeurt, kunnen we ook geen openoverheid, fatsoenlijke democratie, goede gezondheidszorg, diversiteit ofcultuur hebben, zei Berners-Lee.

De internet grondlegger uit zich al langer voor een open, neutraalinternet waarbij de gebruiker centraal staat. Eind vorig jaar riep Berners-Leeook op tot een eerlijk debat over internet-spionage etc. Ook staat hij achter klokkenluiderEdward Snowden, die volgens Berners-Lee een belangrijk onderdeel in hetbeschermen van het open web is.

Ik wil dit 25-jarig jubileum gebruiken om voor ons allemaal het webterug in eigen hand te nemen, en duidelijk te maken wat we de volgende 25 jaarvan het web willen, zegt Berners-Lee.

Berners-Lee ontwikkelde alswetenschapper bij CERN 25 jaar geleden de eerste webbrowser, eerste webserver en eerste website. CERNstelde de technologie achter het wereldwijde web in 1993 gratis beschikbaar.