Hoge Raad stelt grenzen aan vrijheid van meningsuiting politici

door:
Wilders zal voortaan op moeten gaan letten met wat hij zegt. De Hoge Raad heeft gisteren geoordeeld dat er grenzen worden gesteld aan de vrijheid van meningsuiting van politici. De Hoge Raad heeft gisteren een belangrijke beslissing genomen, mede gelet op het aankomende strafproces van Wilders. Hij wordt verdacht van het aanzetten tot discriminatie en haat wegens de uitspraak : ‘’meer of minder Marokkanen? Minder, minder, minder’’. Na dit arrest is de kans groter dan Wilders zal worden veroordeeld.

De Hoge Raad heeft de beslissing van het gerechtshof in Amsterdam vernietigd. In deze zaak werd Delano Felter, lijststrekker van de Republikeinse Moderne partij bij de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam in feb 2010, ervan verdacht dat hij uitspraken had gedaan waarmeehij een groep opzettelijk had beledigd en mensen had aangezet tot discriminatie van homoseksuelen. Tijdens een interview met de Amsterdamse tv-zender AT5 had hij onder andere gezegd dat homoseksuelen een afwijkende sekse hebben en dat hij ze eruit( uit de stad Amsterdam) moet mieteren.Het gerechtshof oordeelde dat Felter niet strafbaar was aan het opzettelijk beledigen of aanzetten tot discriminatie van homoseksuelen.De uitlatingen waren wel onnodig buitensporig en opzettelijk gedaan, maar ze vielen wel binnen het kader van vrijheid van meningsuiting. De uitspraken vielen binnen de grenzen van vrijheid van meningsuiting omdat ze door een politicus waren gedaan’’ in het kader van een publiek debat over een zaak van algemeen belang’’.

De Hoge Raad kwam tot de volgende overweging: ‘’ Bij de beoordeling van de vraag of een uitlating onnodig grievend is, dient, indien het gaat om een uitlating door een politicus in het kader van het publiek debat – het politieke debat daaronder begrepen – onder ogen te worden gezien enerzijds het belang dat de betreffende politicus daadwerkelijk in staat moet zijn zaken van algemeen belang aan de orde te stellen ook als zijn uitlatingen kunnen kwetsen, choqueren of verontrusten, maar anderzijds ook de verantwoordelijkheid die de politicus in het publieke debat draagt om te voorkomen dat hij uitlatingen verspreidt die strijdig zijn met de wet en met de grondbeginselen van de democratische rechtsstaat. Daarbij gaat het niet uitsluitend om uitlatingen die aanzetten tot haat of geweld of discriminatie maar ook om uitlatingen die aanzetten tot onverdraagzaamheid’’. De Hoge Raad kwam tot het oordeel dat de uitspraak van het hof vernietigd moest worden.