Immorele rechter veroordeeld

door:
In Duitsland is een oud-rechter veroordeeld voor vijf jaar gevangenisstraf. Hij verkocht examenvragen in ruil voor een flinke som geld of seks.

In de tijd dat hij zich bezighield met deze praktijken was hij rechter in Celle en zat hij in de commissie die de examenvragen opstelde. Het ging om examens voor aankomende juristen.

De rechtbank achtte de rechter in zes gevallen schuldig. Bij vier studentes zou hij dwang hebben uitgeoefend en in nog vier andere gevallen was er sprake van schending van zijn ambtsgeheim. Per keer dat hij de examenvragen verstrekte, ontving hij duizenden euro’s. Dit, en dat hij een relatie had met een studente die erbij betrokken was, heeft hij bekend.

Toen de 48-jarige man er lucht van kreeg dat het Openbaar Ministerie onderzoek naar hem deed, vluchtte hij naar Italiƫ, waar hij later ook is aangehouden.

Van 15 studenten is het examen ongeldig verklaard. Het ministerie van Justitie heeft onderzocht of 2000 andere examens wel volgens de regels zijn verlopen.