Levensgevaarlijke situatie in tbs-kliniek De Rooyse Wissel

door:
Een groep tbs’ers die vastzit in tbs-kliniek De Rooyse Wissel slaagt er telkens in om grote hoeveelheden smokkelwaar te bemachtigen. Daarbij gaat het om contant geld, drugs, telefoons maar ook vlees- en slagersmessen. Gisterenavond werden de beelden hiervan in het EO-televisieprogramma Dit is de Dag Onderzoek uitgezonden.

De groep tbs’ers heeft deze beelden stiekem zelf in de kliniek gemaakt. Volgens de tbs’ers kunnen ze de smokkelwaar van het personeel werkende bij de kliniek kopen, maar soms krijgen ze het zelfs. Ze spreken zelf van een ‘levensgevaarlijke situatie’. Op de beelden laat een van de tbs’ers een groot vleesmes zien. “Vier of vijf maanden heb ik die messen bij me. Je kan hiermee een bloedbad aanrichten. Patiënten onderling, bezoekers en personeel.” Andere beelden tonen een verzameling drugs die de tbs’ers hebben bemachtigd. Volgens henzelf zijn ze in het bezit van heroïne, cocaïne, hasj en xtc.

De tbs’ers hebben de beelden over de wantoestanden in de kliniek waarin zij verblijven openbaar gemaakt uit frustratie over het veiligheidsbeleid en het gebrek aan behandeling. Dat tbs’ers nooit zouden moeten kunnen beschikken over dergelijke middelen is duidelijk, maar deze groep tbs’ers verblijven zelfs op een gesloten afdeling. Dat houdt in dat zij zonder toezicht vanuit de kliniek geen contact mogen hebben met de buitenwereld. Desondanks zijn ze erin geslaagd de eerder genoemde smokkelwaar te bemachtigen, de beelden te maken en deze zelfs te overhandigen aan EO-onderzoeksjournalist Roelof Bosma.

Tbs-kliniek De Rooyse Wissel heeft schriftelijk gereageerd zonder de beelden te hebben gezien: “Wij zijn de overtuiging toegedaan dat ons beleid afdoende waarborgen biedt voor een veilig behandelklimaat voor patiënten en medewerkers. Dit wordt ondersteund door diverse onderzoeken en inspectierapporten.” Wel heeft de kliniek de Inspectie Veiligheid & Justitie en de Inspectie Gezondheidszorg inmiddels gevraagd een oordeel te vellen over het behandelklimaat en de veiligheid in de kliniek. Ook het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft gereageerd. “Wij stellen hoge eisen aan forensische klinieken die uitvoering geven aan tbs. De veiligheid van personeel, patiënt en de samenleving staat hierbij voorop. De Rooyse Wissel heeft altijd voldaan aan de hoge eisen. Het ministerie heeft dan ook geen reden om te twijfelen aan de kwaliteit die De Rooyse Wissel levert.”