Pijnlijke prijsverschillen tussen verschillende gemeenten

door:
Wie bij de gemeente een uittreksel bij uit de Basisadministratie Personen moet opvragen, kan voor verassend hoge kosten te komen staan. Televisieprogramma Kassa van de VARA heeft onderzoek gedaan naar de kosten van een zogenoemd BPR bij verschillende gemeenten. Dit is slechts een papier met daarop wat basisgegevens, welke met een druk op de knop uitgeprint moet kunnen worden. Het document is nodig bij bijvoorbeeld een verhuizing, behaald rijbewijs of een huwelijk. De kosten hiervoor verschillen van €22,70 in de gemeente Hengelo tot geen kosten in onder andere de gemeente Vlieland. Maar kan een gemeente juridisch gezien, als onderdeel van de overheid, eigenlijk wel zoveel geld vragen voor een simpel papiertje met een stempel en handtekening?

In een vrij recente zaak, aangespannen tegen de gemeente Maastricht, is de vraag gesteld of deze gemeente wel leges mocht rekenen voor een aanvraag GBA. Dit is de oude benaming voor een BPR. Het Gerechtshof van Den Bosch kon deze vraag niet beantwoorden, dus heeft het een prejudiciƫle vraag gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Het Hof heeft geoordeeld dat een gemeente wel leges mag vragen voor dergelijke uittreksels, maar hier niets aan mag verdienen. Het mag slechts om een onkostenvergoeding gaan. In juni 2014 heeft het Gerechtshof van Den Bosch dit dan ook bevestigd.

€22,70 lijkt aardig veel voor een onkostenvergoeding voor slechts een printje met een stempel. Het lijkt er hierdoor dus sterk op dat onder andere de gemeente Hengelo veel te veel geld vraagt voor de uittreksels. Dat vindt advocaat Clemens Meerts ook. Meerts heeft dan ook een zaak aangespannen over de uittreksels, hij zal doorvechten tot de Hoge Raad in een proces tegen de Nederlandse staat. Meerts heeft ook een advies voor mensen die nu een uittreksel aan moeten vragen. Ten eerste moeten de leges gewoon betaald worden. Hier kan bij een gemeente achteraf bezwaar op worden gemaakt. Door een bezwaarschrift op te stellen en deze juridisch met gedane uitspraken te onderbouwen, zou men het geld weer terug moeten krijgen, wat meer betaald is dan de kostprijs.

Wat nou precies de kostprijs is van een dergelijk document, is lastig vast te stellen. Dient er gekeken te worden naar de kosten van het papiertje en de handelingen van uit de gemeente die daar specifiek bij komen kijken? Of dient er gekeken te worden naar de algehele ‘balie-kosten’, dus hoeveel het kost om de gemeentelijke balies draaiende te houden per document. Hoe men het ook wil bekijken, €22,70 lijkt dan alsnog veel.

Het is nog niet zeker wanneer er uitspraak wordt gedaan in de zaak van Meerts. Wanneer het zover is, leest u dat natuurlijk op fiatjustitia.nl.