Plagiaat gepleegd bij promotie promovenda

door:
De Erasmus Universiteit Rotterdam is geconfronteerd met fraude rondom een proefschrift waarop vorig jaar een vrouw is gepromoveerd.

Socioloog F. Basten die het proefschrift ontving, benaderde de universiteit met de inhoud van het proefschrift. Zij ondervond dat zeker vijftien bronnen op een onrechtmatige manier zijn gebruikt. Zo is er sprake van een heldere stijlbreuk in de tekst, doordat complete passages zijn overgenomen. Ondanks de gebreken in het proefschrift, is het goedgekeurd door de hoogleraar die destijds nog tien andere proefschriften begeleidde. De komende tijd zal onderzoek naar hem worden ingesteld.

De vrouw was een zogeheten ‘buitenpromovenda’, een promovenda zonder vaste aanstelling op de universiteit. Zij moet 1 oktober haar proefschrift herzien. Het College van Bestuur van de EUR gaat niet verder dan een berisping, omdat er onvoldoende begeleiding was en zeer slordig is omgegaan met de bronvermeldingen. De Commissie Wetenschappelijke Integriteit adviseerde echter de doctorstitel in te trekken.

In het verleden heeft de EUR te maken gehad met andere fraudegevallen, waardoor deze kwestie zeer gevoelig valt. Zo kwam in 2012 het werk van hoogleraar consumentengedrag Dirk Smeesters aan het licht. Hij baarde met zijn onderzoek opzien, omdat het aantoonde dat mensen die met een slordig bureau te werk gaan, efficiƫnter werken. Ook bracht hij een onderzoek uit dat aantoonde dat mensen meer snoepen als zij aan de dood denken. Bovendien mengde hij zich in een discussie over de bijdrage van reclame in het ontstaan van eetstoornissen, omdat hij had onderzocht dat een bedrijf beter geen magere fotomodellen kan gebruiken voor advertenties.

In 2011 werd internist Don Poldermans ontslagen door het Erasmus Medisch Centrum wegens fraude. Hij zou onderzoek niet hebben uitgevoerd volgens de geldende wetenschappelijke normen.