U kunt zwijgen, maar uw vingerafdrukken niet

door:
Enkele dagen geleden onthulde Apple met veel spektakel haar nieuwste smartphone: de iPhone 5S. Onder een verscheidenheid aan technisch vernuftige functionaliteiten bevat de telefoon een vingerafdrukkenlezer, waarmee de gebruiker zichzelf kan authenticeren. Op Wired.com schrijft Marcia Hofmann over de juridische implicaties van een vingerafdrukkenlezer op je telefoon.

In het Wired.com artikel omschrijft ze hoe biometrische gegevens in wezen de bescherming van het verbod op zelfincriminatie (nemo tenetur beginsel) omzeilen. In de Verenigde Staten is dit beginsel vastgelegd in het Vijfde Amendement (Fifth Amendment), waaruit voortvloeit dat niemand kan worden gedwongen tegen zichzelf te getuigen. Ook de cautie, oftwel Miranda rights, vloeien in de V.S. voort uit dit grondwettelijk principe, alwaar het volgens het Hooggerechtshof zelfs verder strekt dan strafrechtelijke vervolging, maar van toepassing is op alle communicatie tussen burger en overheid.

Het probleem het verbod op zelfincriminatie is dat dit slechts informatie betreft die de verdachte bekend is. We spreken dan over kennis, waar ook de PIN-codes of swipe-patronen om je smartphone te activeren onder vallen. Het verbod richt zich bovendien op getuigenissen, testimonial statements, die reflecteren wat de verdachte bekend is. Dat is natuurlijk niet geval bij het afstaan van DNA of biometrische gegevens. Een recent voorbeeld illustreert hoe bijvoorbeeld het afstaan van een kluissleutel niet valt onder bescherming van het Vijfde Amendement.

In ons eigen rechtssysteem geldt een soortgelijke scheiding; zo is de verdachte verplicht mee te werken in situaties waarbij het een aan de wil van de verdachte onafhankelijk goed betreft. Toch moet er bij vragen die worden gericht aan de verdachte zelf cautie worden verleend, iets dat dubbel verankerd ligt in het EVRM en het IVBPR.

Het valt natuurlijk op voorhand niet te voorspellen wat de praktische juridische gevolgen zijn van een telefoon die jouw eigen biometrische informatie opslaat en traceert, maar het valt te voorzien dat zonder adequate juridische bescherming de burger hiermee weer een bescherming tegen de overheid verliest.

Lees het volledige artikel op Wired.com -- http://www.wired.com/opinion/2013/09/the-unexpected-result-of-fingerprint-authentication-that-you-cant-take-the-fifth/