Woning, werk, wijf en de crimineel

door:
Jaarlijks keren bijna 40.000 volwassen vanuit de gevangenis terug naar de maatschappij. Onderzoek van criminoloog Mioara Zoutewelle-Terovan laat zien dat een stabiele thuissituatie van groot belang is. Woning, werk, wijf: centrale begrippen bij de reclassering. De drie ws spelen een belangrijke rol in het voorkomen van crimineel gedrag. Mannen worden minder crimineel als ze trouwen.

Voor haar promotieonderzoek aan de VU deed Zoutewelle-Terovan onderzoek naar 540 mannen en vrouwen die ooit zijn behandeld in een justitiĆ«le jeugdinrichting. Ze bestuurde dossiers, voerde gesprekken en bekeek de relaties van de participant.

Mannen die trouwden bleken minder crimineel te worden, tenzij ze een criminele partner hebben. Mensen met een crimineel verleden vinden moeilijker een partner. Voor vrouwelijke criminelen geldt dit veel sterker dan voor mannelijke. Gedetineerden en ex-gedetineerden die geen partner hebben, komen in een vicieuze cirkel naar beneden. Als iemand een delict pleegt, heeft die persoon minder kans om een partner te krijgen, en zonder een partner plegen ze meer delicten.

Ook het krijgen van het eerste kind heeft een positief effect op crimineel gedrag, al houdt dit niet lang aan. Veel mensen vallen na de geboorte van hun kind vrij snel terug. Het ontstaan van financiĆ«le problemen is heir een mogelijke verklaring voor. Er moeten immers meer monden gevoed worden. In Noorwegen bleek de terugval minder groot. Het land kent riante ouderschapsregelingen. Zo hebben de Noren veel langer betaald ouderschapsverlof en is kinderopvang voor vrijwel iedereen betaalbaar.

Voor het onderzoek Tijdschrift voor Criminologie werd onderzoek gedaan naar de invloed van een crimineel verleden op het vinden van een baan of woning. De onderzoekers reageerden als fictieve personen op 384 vacatures en 231 advertenties voor huurwoningen. Verassend genoeg bleek het criminele verleden geen invloed te hebben op het vinden van een baan. Wel bleek het vinden van een huurwoning duidelijk moeilijker voor mensen met een detentieverleden.