Zeeuwse snackbar houdt Amerikaanse fastfoodgigant Wendy’s buiten de deur

De recente ontwikkelingen in het geschil om merkenrechten

Door: Thijs Menke

In 2017 schreef Fiat Justitia over het geschil tussen een Zeeuwse snackbar en Wendy’s, de Amerikaanse fastfoodketen.[1] Het geschil begon in het jaar 2000 en betreft het recht op de naam Wendy’s. Sinds 1995 bezit de snackbar in de Benelux het recht op die naam. De rechtbank bepaalde in 2000 dat de snackbar het merkenrecht kon behouden. Intussen heeft het gerechtshof van ’s-Hertogenbosch in een nieuw geding tussen beide partijen uitspraak gedaan, waarin de snackbar wederom in het gelijk werd gesteld. Daarnaast heeft de eigenaar van de snackbar, Raymond Warrens, ook een vordering ingesteld bij de rechtbank. Daarin eist Warrens dwangsommen wegens inbreuk op zijn merkenrecht. Maar hoe zat het ook alweer met het oorspronkelijke geschil? 

Terug naar het begin

Sinds 1988 exploiteert Warrens zijn snackbar genaamd Wendy’s in Goes, Zeeland. De snackbar is vernoemd naar zijn oudste dochter en hij heeft sinds 1995 het recht op de naam Wendy’s. In 2000 werd de eerste rechtszaak door de fastfoodketen gestart. Het argument van de fastfoodketen was dat het merkenrecht van de snackbar moest vervallen. Omdat zij alleen in Goes was gevestigd, maar één vestiging had en buiten Zeeland geen reclame maakte. Hierdoor vond de fastfoodketen dat het recht niet normaal werd gebruikt en derhalve moest vervallen. De rechtbank wees deze vordering af. In 2017 vorderde de fastfoodketen opnieuw verval van het merkenrecht van de snackbar bij de rechtbank. Ook ditmaal werd de vordering afgewezen, waarna hoger beroep werd ingesteld door de Amerikaanse keten. In november van 2021 heeft het gerechtshof van ’s-Hertogenbosch uitspraak gedaan in hoger beroep.[2]

Hoger beroep

De fastfoodketen vorderde verval van het merkenrecht in hoger beroep, omdat dit niet normaal werd gebruikt door de snackbar. Het Hof heeft zich daarom gebogen over de vraag of er sprake was van normaal gebruik van het merkenrecht.[3] Hiervoor moet eerst worden bepaald wat normaal gebruik inhoudt. Het verval van een merkenrecht wordt geregeld in de Benelux Merkenwet. In samenhang met jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie kan worden bepaald wanneer een merk normaal wordt gebruikt. Namelijk wanneer een merk wordt gebruikt om afzet te vinden of te behouden. Daarnaast mag het merk niet enkel symbolisch worden gebruikt om de naam in stand te houden.[4]

Naar aanleiding van de bij het Hof bekende regelgeving werd het volgende overwogen. De snackbar gebruikt haar merk door het te plaatsen op de gevel, op de verpakking van producten en kassabonnen. Hierdoor is het Hof van oordeel dat het merk Wendy’s normaal wordt gebruikt voor het vinden van afzet en niet enkel symbolisch wordt gebruikt. Daarbij neemt het hof in acht dat voor een lokale snackbar haar naam een belangrijke onderscheidende factor is. Dat de snackbar alleen in Zeeland is gevestigd en daarbuiten geen reclame maakt, doet niet af aan het feit dat het merk normaal wordt gebruikt.[5]

Vordering van 6,5 miljoen

In het vonnis van 2000 werd de fastfoodketen verboden de naam Wendy’s te gebruiken in de Benelux. In 2014 werd Wendy’s Netherlands Holding B.V. (hierna: WNH) door de fastfoodketen opgericht. In 2020 heeft de Zeeuwse snackbar het vonnis van 2000 betekend en daarbij aangegeven dat deze is overtreden. Warrens heeft naar aanleiding daarvan dwangsommen aangezegd en betaling bevolen. Betaling van de dwangsommen bleef echter uit. Nu vordert de snackbareigenaar betaling van ruim 6,5 miljoen euro.[6]

De fastfoodketen voert in haar verweer aan dat Warrens niet ten tijde van de oprichting van WNH dwangsommen heeft aangezegd. In 2016 was Warrens namelijk bekend met de inschrijving van WNH in de Kamer van Koophandel. De rechtbank ging niet mee in dit verweer en bepaalt dat de bevoegdheid tot het tenuitvoerleggen van het vonnis nog niet is verjaard. De rechtbank bepaalt tevens dat met de oprichting van WNH geen inbreuk is gemaakt op het merkenrecht van Warrens. WNH gebruikt haar naam voor interne financiën en treedt daarnaast niet onder die naam naar buiten. Voorts is de holding gevestigd in Amsterdam en de snackbar in Goes, zodat er geen verwarring kan ontstaan. De rechtbank oordeelt derhalve dat van inbreuk op het merkenrecht geen sprake kan zijn en wijst de vordering van Warrens af.[7]

 

Door de laatste ontwikkelingen in een ruim twintig jaar durende strijd, lijkt het er niet op dat het geschil zomaar is opgelost. De Amerikaanse fastfoodketen kan haar naam Wendy’s nog steeds niet in Nederland gebruiken zonder inbreuk te maken op het recht van Warrens. Na de uitspraak van het Hof kan Warrens wel gerust ademhalen. Voorlopig heeft hij het gelijk aan zijn zijde, maar wie weet wat de volgende stap van Wendy’s zal zijn.


[1] S. Wulder, ‘David tegen Goliath: een stugge Zeeuw tegen fastfoodketen Wendy’s’, fiatjustitia.nl, 2017.

[2] M. Witlox, ‘Wendy's: kleine Zeeuwse snackbar zit grote Amerikaanse keten dwars’, rtl.nl, 2 november 2021.

[3] ‘Zeeuwse snackbar wint geschil met Amerikaanse fastfoodketen over het merk Wendy's’, Rechtspraak.nl, 2 november 2021.

[4] M.E. Verwoert, ‘Verval van een merk wegens niet-gebruik: 'normaal gebruik' uitgelegd en opgerekt’, Bb 2006, afl. 8.

[5] Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 2 november 2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:3295.

[6] Rechtbank Amsterdam 29 december 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:7841 r.o. 2.21.

[7] Rechtbank Amsterdam 29 december 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:7841.