Filter op datum

tot

Zoek in tags

Class action in Europa

Door: Jan-Hein Prins Waar de zogenoemde ‘class actions’ in Amerika al decennialang plaatsvinden, tot een niveau waar de rechterlijke macht de frequentie van deze class actions wil minderen, [1] stond deze mogelijkheid in Nederland nog maar in de kinderschoenen. Nu, per 1 januari

Moordenaar mag vergeten worden. Het internetvergeetrecht doet opnieuw stof opwaaien.

Door: Matthijs van Dijk In een tweetal eerdere bijdragen heeft Fiat Justitia geschreven over het recht om vergeten te worden. [1] Een recht op grond van artikel 17 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Opnieuw doet dit recht stof opwaaien in de Europese rechtspraak. Vergeten

Oud en nieuw: na 200 jaar vernieuwing van het vennootschapsrecht?

Door: Koen Groeneveld ‘Oud en nieuw’: het wetsvoorstel voor personenvennootschappen: veranderingen in zicht? [1] De personenvennootschap is een ‘laagdrempelige’ rechtsvorm waarbij tegen geringe kosten en niet al te veel formaliteiten een gezamenlijke onderneming kan

Breaking: Hoge Raad verwerpt cassatie van de staat in het Urgenda-proces

Den Haag - In 2015 stapte Stichting Urgenda, een organisatie die zich inzet om Nederland sneller duurzaam te maken, naar de rechtbank omdat de Nederlandse staat te weinig zou doen om de uitstoot van onder andere CO ₂  te verminderen. De rechtbank in eerste aanleg gaf Urgenda gelijk.

Nieuw jaar nieuw arbeidsrecht: de acht belangrijkste wijzigingen in het arbeidsrecht

Het einde van het jaar is bijna in zicht. In het nieuwe jaar zullen de meeste studenten met goede voornemens beginnen en zichzelf in de positieve zin willen veranderen. Zo ook het arbeidsrecht. Het kabinet wil het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen in vaste dienst te nemen. Daarvoor

De strijd om bescherming: Het intellectuele eigendomsrecht of de privacygevoelige persoonsgegevens?

Door: Sophie de Haan “Veel jonge Star Wars fans, die nooit eerder illegaal gedownload hebben, zullen zich onder de nieuwelingen bevinden die het illegaal delen van bestanden uitproberen. Zo krijgen ze toch toegang tot content die nu niet beschikbaar is in hun regio.” [1] Uit

De klimaatstok

Afgelopen maandag zijn alle delegaties weer ingevlogen om te praten over het klimaatakkoord van Parijs 2015. [1] Over de inhoud zal het niet of nauwelijks gaan, de partijen zijn voornemens de transparantie en emissie-waarden nader te specificeren. Rigoureuze maatregelen zullen de revue niet

De Nederlandse interventie in de Syrische burgeroorlog onder loep genomen

Met een recent Tweede Kamerdebat over het debacle van de dodelijke luchtaanval in Irak, wordt een veelomvattend onderwerp aangesneden: de rol van de Nederlandse staat in de Syrische en Iraakse Burgeroorlog. Na de militaire overwinning op 9 december 2017 in de westelijke woestijn, is de Iraakse

De afzettingsprocedure van Trump: is driemaal scheepsrecht?

Door: Bregje Commissaris Trump staat bekend om zijn opvallende en ongenuanceerde uitspraken. Ditmaal is het nieuws over Trump echter van andere orde: de vraag of Trump zijn periode uit zal kunnen zitten, is wat de gemoederen op dit moment bezighoudt. Trump wacht op dit moment de zogenaamde

Burgerdoden in Irak en de retoriek van Mark Rutte

Op maandag 3 november erkende het kabinet voor het eerst dat Nederland in 2015 direct betrokken is geweest bij een luchtaanval in Irak waar meer dan zeventig burgerdoden zijn gevallen. Het ministerie van Defensie was in 2015 direct op de hoogte van het aantal burgerslachtoffers, maar verzweeg