Filter op datum

tot

Zoek in tags

Big Brother kijkt opnieuw om de hoek

Door: Matthijs van Dijk Technologische ontwikkelingen op het gebied van opsporing gaan vrijwel altijd gepaard met een discussie of de betreffende techniek niet te ingrijpend is of teveel afbreuk doet aan het recht op privacy. Gezichtsherkenningstechnologie is opnieuw het actuele onderwerp. De

Het taakstrafverbod: een (on)nodige aantasting van de straftoemetingsvrijheid van de rechter?

Door: Sophie de Haan “Er was een dame bij, die kreeg alleen een taakstraf; daar ben ik heel boos over.” [1] Zo luidde de intro van de uitzending van het tv-programma ZEMBLA Moord, Doodstraf, Taakstraf van 14 oktober 2007. In de uitzending werd aandacht besteed aan de ontwikkeling dat

Het recht op de eilanden: gelijk, maar toch anders

Tijdens de studie rechtsgeleerdheid leren wij voornamelijk het Nederlands recht van Europees Nederland. Echter, het Koninkrijk der Nederlanden bestaat uit meer dan slechts het Europees Nederlands deel. Hoe zit het met de landen en gebieden overzee. Hebben zij dezelfde wetgeving als wat wij leren

In de rechtszaal is nu ook de rechter verdachte

‘’Stop met het verschuilen achter √≥nze toga en neem verantwoordelijkheid voor wetgeving en besluitvorming die kennelijk tekortschiet’’ , met deze stevige oproep aan politici besluit de voorzitter van Raad van de Rechtspraak, Henk Naves,  zijn nieuwjaarstoespraak. [1]

De toekomst van de rechtspraak ziet digitaal?

Door: Vidja Soekhai De technologische ontwikkelingen vliegen in een rap tempo de pan uit. Je bent vast bekend met de vele e-readers, e-bikes, e-learnings, e-sigaret, etc. Maar heb je wel eens gehoord over het zogenaamde e-court? Een betrekkelijk nieuw fenomeen, wat de laatste tijd vooral de

Euthanasie: de 'zachte dood' en de wet

Door: Bregje Commissaris In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw was het niet denkbaar: een wet die het mogelijk maakte om op een legale en geaccepteerde manier te helpen bij zelfdoding. Inmiddels is de euthanasiewet bijna twintig jaar van kracht. Euthanasie en de euthanasiewet zijn

Class action in Europa

Door: Jan-Hein Prins Waar de zogenoemde ‘class actions’ in Amerika al decennialang plaatsvinden, tot een niveau waar de rechterlijke macht de frequentie van deze class actions wil minderen, [1] stond deze mogelijkheid in Nederland nog maar in de kinderschoenen. Nu, per 1 januari

Moordenaar mag vergeten worden. Het internetvergeetrecht doet opnieuw stof opwaaien.

Door: Matthijs van Dijk In een tweetal eerdere bijdragen heeft Fiat Justitia geschreven over het recht om vergeten te worden. [1] Een recht op grond van artikel 17 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Opnieuw doet dit recht stof opwaaien in de Europese rechtspraak. Vergeten

Oud en nieuw: na 200 jaar vernieuwing van het vennootschapsrecht?

Door: Koen Groeneveld ‘Oud en nieuw’: het wetsvoorstel voor personenvennootschappen: veranderingen in zicht? [1] De personenvennootschap is een ‘laagdrempelige’ rechtsvorm waarbij tegen geringe kosten en niet al te veel formaliteiten een gezamenlijke onderneming kan

Breaking: Hoge Raad verwerpt cassatie van de staat in het Urgenda-proces

Den Haag - In 2015 stapte Stichting Urgenda, een organisatie die zich inzet om Nederland sneller duurzaam te maken, naar de rechtbank omdat de Nederlandse staat te weinig zou doen om de uitstoot van onder andere CO ₂  te verminderen. De rechtbank in eerste aanleg gaf Urgenda gelijk.