Filter op datum

tot

Zoek in tags

Nederlandse militairen naar Mali

Vrijdag 1 november maakte het kabinet bekend dat er Nederlandse militairen naar Mali worden uitgezonden. In het kader van de Mimimus stabilisatie- missie van de VN gaan er 380 Nederlandse militairen tot 2015 naar Mali. In de gevaarlijke gebieden gaan 90 commando’s inlichtingen verzamelen en

Controle door de Inspectie van Gezondheidszorg bij apotheken minimaal

Het was dagenlang een raadsel wat de huisarts Tromp uit Tuitjehorn precies bij zijn doodzieke patiënt had gedaan. De Inspectie voor de Gezondheidszorg liet niets weten tot zij een rapport uitbrachten. Uit dit rapport kwam naar voren dat huisarts Tromp zijn patiënt 1000 miligram morfine gaf. Deze

HEMA verkoopt notariële eenheidsworsten

Naast de HEMA rookworsten, Jip en Janneke boekjes en de tompouces kunnen HEMA-klanten nu ook voor een testament naar de HEMA. Een van de bekendste warenhuizen van Nederland begint vanaf 29 oktober met een notarisservice. Voor 125 euro kan men een akte krijgen. Volgens de HEMA is het makkelijk en

Dutch Injustice: Topambtenaren vervolgen of onschendbaar hiervoor?

Afgelopen maand kwam naar buiten dat Joris Demmink mogelijk toch vervolgd wordt voor misbruik van minderjarigen, namelijk door het starten van een artikel 12 Sv-procedure jegens hem. Voor de lezers die deze zaak ontgaan is zal ik hem even kort uitleggen: Oud-secretaris-generaal van het Ministerie

1e keurmerk aan coffeeshops: Voordeur aangepakt, maar achterdeur nog steeds open!

De gemeente Haarlem is de eerste gemeente in Nederland die een ‘keurmerk’ zal gaan geven aan de coffeeshops in haar stad. Acht van de zestien coffeeshops zullen aankomende week een keurmerk krijgen, omdat zij zich aan de regels houden. Het is een kwaliteitswaarborg voor de coffeeshop

Rabobank: een chronologische opeenstapeling van (negatieve) evenementen

De Rabobank was de bank die de crisis leek te weerstaan en waarbij de (meeste) banen gespaard bleven. Deze coöperatieve bank was ook ten tijde van crisis het ijkpunt van stabiliteit en een voorbeeld voor de financiële sector. Nu, anno 2013, is het in mijn ogen de Rabobank die onder vuur ligt

De leken aan het roer op het schip van de rechtspraak

Tijdens zijn afscheid als Vicepresident van de Rechtbank Amsterdam pleitte Wouter van den Bergh met de uitspraak de rechtspraak is van ons!! voor lekenrechtspraak vanuit een democratiegedachte. In de ogen van Van den Bergh is het onbestaanbaar dat in onze staatsinrichting twee van de drie machten

College Bescherming Persoonsgegevens kraakt decentralisatieplannen kabinet

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) maakt zich zorgen over de overheveling van taken van provincie en Rijk aan gemeenten. Met name met betrekking tot de jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen is er geen goede uitwerking hoe de privacy gewaarborgd kan worden.

Discriminatie door politie nog altijd taboe-onderwerp

Amnesty International en de Nederlandse politie staan lijnrecht tegenover elkaar. Volgens een duimdik rapport van de mensenrechtenorganisatie pikken agenten bij identiteitscontroles en preventief fouilleeracties vaker allochtone minderheden er uit. De politie herkent zich niet in dit beeld en

Egyptisch proces tegen Moslimbroederschap opgeschort

Op Fiat Justitia was er de afgelopen weken al veel over te lezen: de beïnvloeding van rechters door onder andere de media en de samenleving. Nu is dit geen exclusief Nederlands probleem: ook in het buitenland kampen rechters met druk van buiten. Laatste voorbeeld hiervan zijn de Egyptische