Afluisterpraktijken wereldwijd

door:
De Duitse bondskanselier Angela Merkel is mogelijk afgeluisterd door de geheime dienst NSA. Dit werd woensdag 23 oktober in het nieuwsblad ‘Der Spiegel’ gepubliceerd. Dit nieuws wekte argwaan op bij andere EU-leiders, waardoor zij hebben besloten nader onderzoek te verrichten naar mogelijke afluisterpraktijken. Tot nu toe is gebleken dat de NSA onder andere ook de Franse en Italiaanse leiders heeft afgeluisterd.

De redactie van Der Spiegel heeft nog niets gezegd over hun bronnen, maar hoogstwaarschijnlijk heeft het blad zijn informatie gekregen uit het netwerk rondom klokkenluider Edward Snowden. Verder wordt beweerd dat de NSA al jarenlang de gesprekken gemaakt met het privémobieltje van Merkel heeft afgeluisterd, sinds 2009 tot en met juli 2013. Bovendien meldde de Duitse krant ‘Die Welt’ dathet oude telefoonnummer van Merker in NSA-documenten staat.

Merkel vindt dit een grote schande. Het bespieden van vrienden kan echt niet. Het gaat in eerste instantie niet om mij, maar om alle burgers. Bondgenoten en partners moeten elkaar kunnen vertrouwen, en dat vertrouwen moet nu opnieuw opgebouwd worden., aldus de bondskanselier.

Zodra het nieuws bekend werd belde Merkel naar president Barack Obama om uitleg te vragen. Obama verzekerde Merkel dat zij thans niet wordt en in de toekomst niet zal worden afgeluisterd.Dat werd ook verklaard door het Witte Huis. Er wordt echter niet gezegd of de afluisterpraktijken vroeger plaats hebben gevonden.

Naast Merkel zijn er mogelijk meerdere Duitse politici afgeluisterd door de NSA. Ook zij reageren fel en voelen zich erg verontwaardigd door dit verhaal. Zo zegt de Duitse minister van Defensie Thomas de Maizière het volgende: “De Amerikanen zijn en blijven onze beste vrienden, maar dit kan echt niet.”

Niet alleen Duitsland is slachtoffer van de Amerikaanse afluisterpraktijken. Deze week bleek dat ook Italië werd afgeluisterd door de NSA, die samenwerkte met de Britse inlichtingendienst GCHQ. Dat werd bekendgemaakt de Italiaanse krant ‘l’Espresso’ die dit te horen kreeg van de Amerikaanse journalist Glenn Greenwald, die samenwerkt met Snowden. Ook bespioneert de GCHQ handelscontacten van Italiaanse bedrijven in de Arabische landen. Bovendien is gebleken dat Frankrijk is afgeluisterd door de NSA, wat heeft gezorgd voor grote opschudding. De geheime dienst van Frankrijk is echter ook schuldig aan het afluisteren van de VS. Dat zei Bernard Squarcini, oud-directeur van de Franse spionagedienst.

De spionageactiviteiten kunnen verschillende doeleinden hebben. Zo kunnen landen door het afluisteren van elkaars handelscontacten hun eigen concurrentiepositie bevoordelen of hun eigen land veilig stellen tegen eventueel terrorisme. Maar is dit wel de juiste manier om een land te verdedigen? Velen vinden dit onacceptabel. Het afluisteren van politici en staatsleiders om er zelf machtiger van te worden is niet toegestaan. Bescherming van privacy en vertrouwen van en tussen de leiders staat immers voorop.