Badr Hari: Een verloren gevecht?

door:
Gisteren heeft de rechtbank Amsterdam de zaak tegen Badr Hari voor onbepaalde tijd aangehouden, omdat het onderzoek van de Rijksrecherche naar een gelekt strafdossier nog weken kan duren. Tijdens de zitting zijn wel Badr’s persoonlijke omstandigheden, de getuigenverklaringen en het technisch onderzoek besproken van de Sensation White-zaak. Deze zaak heeft ervoor gezorgd dat Badr Hari een hot item is in de media. Naar aanleiding van deze zaak deden meerdere personen aangifte tegen Badr Hari. Tevens zijn gisteren de feiten in de zaak Club Air behandeld, waarbij de broer van Badr Hari volgens het OM als getuige meineed pleegde. Maar hoe liggen de kansen voor Badr Hari in strafrechtelijke zin? De opmerkelijke zwijgzaamheid van getuigen in alle zaken heeft namelijk nog geen bewijs tegen hem opgeleverd. De rechtbank kwam gisteren ook voor een raadsel tijdens het voorlezen van de getuigenverklaringen, de meeste getuigen spraken namelijk over drie of vier mannen die Koen Everink sloegen en schopten de avond in Amsterdam ArenA, maar de rechtbank ging hieraan voorbij. Nu staan Alleen Badr en Ferhat Y. terecht, maar what about the others? Oordeel zelf! Hieronder heb ik de zaken kort uiteengezet.

Sensation White: Poging tot doodslag – 8/7/2012
In deze zaak zullen de verklaringen van het slachtoffer zwaar wegen, die overigens door zijn gezondheid niet ter zitting is verhoord. Doordat er alleen in de gang buiten de Skybox camera’s hingen zijn er geen beelden van de vechtpartij zelf. Een beveiliger gaf aan een bloedvlek te hebben gezien op Badr zijn buik, maar dit zegt nog niets over zijn inbreng in de mishandeling. Koen zou een kopstoot hebben gekregen en zijn voet is bijna geheel afgetrapt. Volgens forensisch deskundigen zijn er veel fouten gemaakt in het onderzoek, waardoor bewijsmateriaal teniet is gegaan. Een voorbeeld is dat de politie toestemde de Skybox schoon te maken voordat er sporenonderzoek had plaatsgevonden. Hierbij moet ik nog opmerken dat het forensisch bewijsmateriaal in deze zaak van belang is aangezien het merendeel van de getuigen hun waarneming onder invloed van alcohol en andere verdovende middelen hebben opgedaan. De getuigenverklaringen bleken ook onvolledig en tegenstrijdig te zijn.

Jimmy Woo: Openlijke geweldpleging – (12/5/12)
In deze zaak beschikte de politie alleen over bewakingsbeelden waarop te zien is dat Badr Hari lijkt te vechten met een onbekend persoon. Inmiddels is de onbekende opgespoord, maar deze geeft aan geen aangifte te willen doen. Hij gaf aan niet te weten wie hem de klappen en trappen heeft verkocht en wie het glas in zijn gezicht duwde. Badr verklaard zelf dat een vriend van hem wilde slaan en dat hij dat juist probeerde te voorkomen. Het glas in de hand van zijn vriend brak hierdoor. Het slachtoffer gaf ook aan dat hij telefonisch alles met Badr had uitgesproken.

Club Air: Mishandeling – (17/7/11)
Badr Hari zou de eigenaar van Club Air, Jeroen van den Berg, in elkaar hebben geslagen. Opmerkelijk is dat hij pas aangifte deed (een jaar later) nadat de vechtpartij tijdens Sensation White aan het licht was gekomen. Gisteren, tijdens de zitting, verklaarde de broer van Badr dat een vriend van Badr de klappen had uitgedeeld. Dit had hij niet aangegeven in zijn eerdere verklaringen bij de politie, daarom verdenkt de OM hem van meineed en is hij aangehouden.

Tevens is Badr aangeklaagd voor het mishandelen van een Italiaan diezelfde avond in Club Air.

Ex-vriendin: Zware mishandeling – Periode 1/7 tot 29/7 2011
Badr zou zijn ex vriendin Rosa in elkaar hebben geslagen in haar appartement, maar ook zij wilde geen aangifte doen tegen hem. Zij heeft wel aangegeven dat Badr door het lint was gegaan, omdat zij een relatie kreeg met een collega-kickbokser. Familieleden gaven aan dat zij een blauw oog had, maar dat is wat anders dan totaal afgeranseld te zijn. In deze zaak is het dus de kernvraag in hoeverre er sprake is van zware mishandeling.

Cooldown café: Mishandeling – 2/12-2011
Badr wordt er in deze zaak van verdacht de stiefbroer van zijn Rosa een kopstoot te hebben gegeven in het Cooldown Café.

Albert Cuypmarkt: Verkeersongeluk – 6/3/2010
De kern van deze zaak is schuld bij het veroorzaken van een verkeersongeluk. Het is Badr ten laste gelegd dat hij met een auto over het been heeft gereden van een 55-jarige vrouw. Zij raakte hierdoor op meerdere plaatsen aan haar onderbeen ernstig gewond. Badr gaf aan heel langzaam te hebben gereden en de vrouw niet te hebben gezien. In principe mag je vanaf 16.30 uur over de markt rijden als je iets afgeeft bij een kraam. Badr reed daar om 16.45 uur en op dat tijdstip is de weg niet afgesloten voor verkeer, zoals het feit wordt genoemd in deze zaak.

Club BlinQ : Mishandeling in vereniging – 20/2/2010
Badr ging met drie vrienden en zijn toenmalige vriendin naar BlinQ, maar bij de ingang weigerde de portier hen omdat iemand sportkleding droeg. Een van de jongens begon met een boksbeugel op de portier in te slaan en getuigen gaven aan dat de portier professioneel in elkaar is geslagen door drie mannen en niet vier. Het gevolg hiervan was dat een deel van zijn oogkas zich achter in zijn schedel bevond. De portier heeft aangegeven Badr niet te hebben gezien en heeft derhalve geen aangifte tegen hem gedaan. Overigens staat het wel vast dat Badr hem een bedrag zou hebben betaald. De ex vriendin van Badr zegt niks te hebben gezien van de vechtpartij en zou met Badr zijn vertrokken. Badr geeft aan geen deel te hebben genomen aan de vechtpartij met de reden dat alles wat hij de afgelopen jaren heeft gezegd door de media is verdraaid en uit proportie is gehaald.

Opvallend is het dat desondanks de hoeveelheid media aandacht omtrent Badr Hari er toch nog gekozen is voor een openbare zitting. Zelfs terwijl een van de strafdossiers is uitgelekt naar de media. De advocaat van Badr geeft hierdoor terecht aan dat al die media aandacht de zaak ontegenzeglijk heeft gekenmerkt.

Lees meer over

Badr Hari
Sensation White