De Flex BV een jaar na dato: zzpers maken er gretig gebruik van

door:
Tot 1 oktober 2012 was het oprichten van een besloten vennootschap duur en weinig flexibel. Het startkapitaal dat men nodig had bedroeg € 18.000, wat overigens als ‘verzekering’ diende voor schuldeisers, en het was verplicht om aandelen bij een overdracht eerst aan te bieden aan de zittende aandeelhouders. Zowel de minimumkapitaaleis als de wettelijke blokkeringsregeling zijn afgeschaft met de komst van de Wet flexibilisering BV-recht. De Flex-BV moest het aantrekkelijk maken voor (inter)nationale ondernemers om voor deze Nederlandse rechtsvorm te kiezen. Nu inmiddels een jaar later is het tijd om de balans op te maken.

Er waren altijd al een aantal voordelen die een ondernemer moest overtuigen om voor de BV te kiezen. Hiermee doel ik op het afgescheiden vermogen waardoor aandeelhouders alleen aansprakelijk zijn voor het bedrag dat zij in het bedrijf hebben geïnvesteerd. Daarnaast was er, bij een hoge winst, het voordelige vennootschapbelastingtarief en de eenvoudige bedrijfsoverdracht door verkoop van alle aandelen. Hier tegenover stonden echter vele strikte wettelijke regels die deze voordelen overschaduwde. Een groot aantal van deze regels bestaan niet meer sinds de Flex-BV.

Het aantal opgerichte BV’s is sinds de introductie van de Flex-BV met 55 procent gestegen. In twaalf maanden kwamen er 62.000 nieuw bv’s bij, tegen bijna 40.000 over de twaalf maanden daarvoor. Dit blijkt uit cijfer van de Kamer van Koophandel, die door onder meer de Universiteit van Leiden zijn geanalyseerd. Een Flex-BV kan nu online worden opgericht voor € 350. Het succes van de bv blijkt ook uit de veel lagere groei bij andere rechtsvormen als de vennootschap onder firma (vof).

Volgens Yves Gassle, docent belastingrecht in Leiden, kiezen veel zzp’ers voor een bv-vorm, zeker als ze meer verdienen dan € 50.000 per jaar. ‘Dan zetten ze er vaak meteen een financiële holding boven. Want één BV is geen BV. Mocht je ooit de aandelen in de onderliggende bv verkopen, dan betaal je er op die manier geen belasting over. Jonge ondernemers die ervan uitgaan dat bijvoorbeeld hun webwinkel op langere termijn meer waard wordt, kiezen hiervoor.’ Daarnaast stapten, volgens Gassler, ook een groot aantal zzp’ers over naar de Flex-BV omdat het kabinet wil gaan snijden in aftrekposten voor startende ondernemers.

Er kan dus geconcludeerd worden dat deze overheidsmaatregel een succes is. Vanwege een goed doordachte constructie is de drempel verlaagd en hebben schuldeisers nog steeds evenveel zekerheid. Hopelijk bied dit perspectief voor overige overheidsmaatregelen die momenteel in het nieuws verschijnen.

Lees meer over

BV
Flex-bv
Ondernemingsrecht