De opslag van vingerafdrukken in databases is illegaal

door:
Het gebruik van vingerafdrukken in paspoorten is legaal. De opslag van vingerafdrukken daarentegen niet. Dat oordeelt het Europese Hof van Justitie. Er mag dus geen centrale database met een opslag van vingerdrukken zijn, ookal worden deze dan gebruikt voor in het paspoort.

Vingerafdrukken mogen gewoon worden afgenomen ten behoeve van opname in een paspoort. Dit is wettig en niet in strijd met de Fundamentele Rechten van de Europese Unie. Deze vingerafdrukken mogen enkel in het paspoort worden opgeslagen. Centrale ofdecentrale databases zijn illegaal.

De Europese richtlijn die de vingerafdruk opnames regelt, voorziet niet in de opslag hiervan buiten het paspoort zelf. Het Hof deed uitspraak hierover in een Duitse zaak. In deze zaak ging het om een man die zijn vingerafdruk niet wilde geven voor zijn nieuwe paspoort, en een nieuw paspoort wordt hem hier dan ook door geweigerd.

In de zaak wordt duidelijk dat de Europese richtlijn niet kan worden geïnterpreteerd als wettelijke grond voor centrale opslag van de vingerafdrukken. Deze vingerafdrukken mogen alleen worden gebruikt voor het voorkomen van illegale binnenkomst in de EU.

Deze zaak is niet de enige. Twee jaar geleden weigerde een Utrechter vingerafdrukken af te staan. Hij zou dan eigenlijk zonder identiteitsbewijs door het leven moeten gaan. In deze zaak werd besloten dat de rechter hem niet kon helpen. Uiteindelijk heeft het Kabinet besloten om dan toch de ID-kaart zonder vingerafdruk te laten maken om een gewetensbezwaar tegemoet te komen.