De toeslagenfraude: een samenvatting

door:
De vier verdachten die zijn aangehouden in de zaak die bekend staat als ‘de Bulgarenfraude’, moeten morgen voor de rechter verschijnen. Fiat Justitia.nl zal daarbij aanwezig zijn en er verslag van doen. Vandaag halen we daarom nogmaals de feiten aan.

De fraude kwam eind april onder de aandacht van de politiek na onthullingen van RTL Nieuws en het KRO-programma Brandpunt. De dag nadat staatssecretaris Weekers in Brandpunt verscheen, werden twee verdachten opgepakt. Volgens justitie werden de verdachten al in de gaten gehouden naar aanleiding van een onderzoek van de politie naar mensenhandel. Hierdoor kwam de toeslagenfraude al aan het licht, maar de uitzending bracht de zaak in een stroomversnelling. Justitie vreesde dat alle media-aandacht voor de zaak het onderzoek zou verstoren en ging daarom versneld over tot arrestaties. Dit bleek uit een pro-formazitting over de fraude bij de rechtbank Rotterdam. Later, in september is de vierde verdachte opgepakt.

Staatssecretaris Weekers kwam na de uitzending van Brandpunt in opspraak omdat hij niet op de hoogte zou zijn van de toeslagenfraude. Volgens veel ambtenaren en partijen in de Tweede Kamer waren soortgelijke fraudes echter al veel langer bij hem bekend, of had hij er bekend mee moeten zijn.

De verdachten zouden Bulgaren naar Nederland hebben gebracht en hebben ingeschreven op adressen in Nederland waar ze feitelijk slechts een aantal dagen woonden. Zo stonden er Bulgaren ingeschreven bij gemeenten als Rotterdam, Dordrecht en Tiel. Daar ontvingen zij een BSN-nummer en zo konden de verdachten bankrekeningen voor hen openen. Nadat de Bulgaren na hun korte verblijf in Nederland weer naar Bulgarije waren teruggekeerd – met een kleine vergoeding van de verdachten –, vroegen de verdachten op hun naam zorg- en huurtoeslagen aan. Dit geld lieten zij op de nieuwe rekeningen van de Bulgaren storten. De verdachten konden dit doen doordat zij de bankpasjes – die werden opgestuurd naar de adressen waar zij de Bulgaren hadden ingeschreven – onderschepten.

De Belastingdienst betaald toeslagen direct uit, en controle vindt in de regel pas achteraf plaats. De Bulgaren die de verdachten naar Nederland haalden waren laaggeschoold. Hier werden zij specifiek op uitgezocht, zodat zij niks van de bankzaken en de taal zouden begrijpen. Zo konden de verdachten probleemloos hun gang gaan. Justitie verdenkt hen van fraude, valsheid in geschriften en witwassen. De verdachten hebben zeker 1500 valse aanvragen ingediend, samen goed voor een schadebedrag van 3,3 miljoen euro.

De Belastingdienst heeft sinds maart bijna 20.000 toeslagen aan burgers stopgezet. Zij beoordelen ontvangers van een toeslag op basis van een risicoprofiel. Mensen met een verhoogd risico krijgen inmiddels geen toeslagen meer.