Den Haag is racistisch

door:
Nederland is racistisch volgens het rapport dat door de Europese Commissie voor Racisme en Intolerantie (ECRI) van de internationale mensenrechtenorganisatie Raad van Europa is uitgegeven. De Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer is het met het rapport eens, volgens hem ligt de oorzaak bij de politiek. ’’ Ik heb het niet over één partij, maar over de stemming in Den Haag. Die is tegen buitenlanders.’’ Aldus Brenninkmeijer in het televisieprogramma Buitenhof.

Dit is al het vierde onderzoek van de Europese Commissie voor Racisme en Intolerantie naar Nederland.Er is al wel vooruitgang, er zijn al veel maatregelen genomen om de registratie en melding van discriminatie te verbeteren.Desalniettemin zijn er veel kritiekpunten.De Raad bekritiseert dat bepaalde politici en media, de islam en moslims en de komst van Oost-Europeanen als een bedreiging voor de Nederlandse maatschappij zien. Bovendien ontbreekt er in Nederland een aanpassingsbeleid voor Roma’s en andere zigeuners in de samenleving. Daarnaast levert de Raad kritiek op de frequentie van discriminatie in de entertainmentwereld, bij sollicitaties en tijdens spreekkoren in voetbalstadions.

De Raad heeft aanbevelingen voor Nederland in het rapport gedaan. Als eerste moet de wet worden veranderd. Enkele toevoegingen zijn, dat racisme als verzwarende omstandigheid in het strafrecht moet gaan gelden. Daarbij moeten de artikelen 137c-137g wetboek van Strafrecht en artikel 429quater wetboek van Strafrecht niet alleen op grond van ras, godsdienst of levensovertuiging, hetero- of homoseksuele gerichtheid, lichamelijke psychische of verstandelijke handicap worden verboden, maar ook op grond taal en nationaliteit. Tevens moet de bestaande wetgeving tegen racisme en rassendiscriminatie in private en publieke sfeer worden toegepast, dus ook wanneer politici deze uitspraken doen.

Op politiek gebied moeten er volgens de Raad een aantal dingen veranderen. De Raad pleit voor een algemene nationale strategie tegen discriminatie wegens ras. Volgens de Ombudsman moet een Nederland een anti-discriminatiecampagne beginnen en een voorbeeld nemen aan ons buurland Duitsland. De Duitse regering heeft een campagne opgezet tegen racisme en discriminatie. ‘’Het is Nederland tijd voor reflectie en de politiek moet daarin het voortouw nemen’’ meldde Brenninkmeijer in het
programma Buitenhof.

Nederland staat de laatste tijd niet goed in het daglicht rond probleem van discriminatie. Er zijn al vier onderzoeken van het ECRI naar ons land op dit gebied gedaan. Ook de ‘’Zwarte Pieten’’ discussie en onderzoek van Verenigde Naties naar de Zwarte Pieten schaden ons imago als tolerant land. Is Nederland nog wel zo tolerant als wij denken?