EU ogen nog steeds dicht voor immigratieprobleem

door:
Afgelopen week stond in het teken van verdriet en ongeloof binnen mijn gemeenschap en hiermee bedoel ik de Eritrese gemeenschap. Aanleiding hiervoor was de schipbreuk bij het Italiaanse eilandje Lampedusa, waarbij het dodental nu op 231 staat. In de boot zaten 500 illegale immigranten en waren voornamelijk afkomstig uit Eritrea en Somalië. Naar aanleiding van deze enorme tragedie gaf de minister van Italië aan dat de Europese Unie haar ogen moet openen voor het immigratieprobleem, omdat dit de oorzaak is dat zulke tragedies plaatsvinden.

De Europese Commissie stelde dat achter deze tragedie criminelen en criminele netwerken schuil gaan, die misbruik maken van menselijke wanhoop. Tevens toonde de Europese Commissie zich vastberaden om meer te doen om deze netwerken aan te pakken. Volgens de 155 Eritreeërs die de ramp hebben overleefd is de 35-jarige Tunesiër ‘Khaled Bensalam’ degene die achter het smokkelen zat van de 500 illegale immigranten. Hij beweert zelf dat hij een van de 500 illegale immigranten is en ook 1500 dollar heeft betaald voor een plek in de boot. Opvallend vind ik dat volgens velen getuigen hij en een vriend van hem de enige twee licht getinte mensen waren en hij tijdens de bootreis als enige meerdere keren met een zaklamp de motor van boot ging controleren. Momenteel zit de Tunesiër nog in hechtenis in Sicilië.

In principe is grensbewaking een taak van een EU-lidstaat en het immigratiebeleid is momenteel niet Europees geregeld. Ik snap niet waarom de Europese instellingen pas de noodzaak inzien van dit probleem als het kwaad al is geschied. Sinds de jaren negentig is Lampedusa namelijk al een toevluchtsoord voor vluchtelingen die uit Afrika naar Europa willen oversteken. Elk jaar arriveren duizenden immigranten in Italië op zoek naar werk of om het geweld in eigen land te ontvluchten. Het eerste half jaar van 2013 zijn er volgens de VN al bijna 8000 illegale immigranten in Italië gearriveerd. Daartegenover staat dat velen illegale immigranten ook niet arriveren, doordat zij net als de slachtoffers van de ramp in Lampedusa verdrinken. De Internationale Organisatie voor Migratie berekende dat sinds 1993 al 20.000 vluchtelingen zijn verdronken en zij wil dat er meer wordt gedaan om de humanitaire crisis op te lossen. Ik vraag mij af waarom na zoveel jaar er nog steeds geen Europees beleid is omtrent dit immigratieprobleem? Het zit de zuidelijke lidstaten ook al jaren hoog dat de noordelijke lidstaten weinig solidariteit tonen bij de verdeling van migratiestromen naar de EU.

Door de situatie in instabiele landen zal de mensensmokkel alleen maar toenemen. De enorme risico die de migranten nemen in hun zoektocht naar een veilig en beter bestaan toont toch de wanhoop aan van deze mensen. Ik begrijp dat het immigrantenprobleem niet zo makkelijk kan worden aangepakt, maar ik hoop wel dat de Europese Unie zich meer zal inspannen door de oorzaken van zulke tragedies aan te pakken. Het lijkt erop dat zij mijn wens hebben gehoord, want gisteren hadden de ministers van Binnenlandse Zaken van de EU-lidstaten een overleg over de ramp van Lampedusa.

Echter was het resultaat van dit overleg dat het Europees Asielbeleid vooralsnog niet wordt gewijzigd. De meeste lidstaten willen vasthouden aan de huidige afspraken, zoals zijn vastgelegd in de Dublin II-verordening. Oftewel Italië blijft verantwoordelijk voor de asielprocedure en opvang van de vluchtelingen die in het land arriveren. Oh maar wacht… Nederland heeft wel beloofd het budget voor Frontex te verruimen, dit is de huidige grensbewakinginstantie die kampt met de stroom vluchtelingen in Italië. Maar met geld alleen los je het probleem niet op en Italië en andere landen hebben gevraagd om een speciale organisatie op te richten. Vooralsnog dus geen verandering waar er juist verandering nodig is! Hoe denken jullie dat dit probleem moet worden opgelost en vinden jullie dat het verruimen van het budget genoeg is?