Het hoger onderwijs verdient geen cynisme; wel vertrouwen!

door:
De recente discussies over gemakkelijk verstrekte diploma’s, gebrekkig onderwijs en topsalarissen van bestuurders schaden het imago van het hoger onderwijs. Er heerst veel cynisme over de kwaliteit van ons onderwijs, wat ronduit jammer is, zeker nu wij met zijn allen de mond vol hebben van grote ambities met ons onderwijs. Cynisme en wantrouwen rondom het hoger onderwijs kan en mag niet! Wij moeten alles in het werk stellen om dat te keren omdat de vele studenten en docenten die oprecht gemotiveerd zijn ons vertrouwen verdienen.

Vorig jaar is unaniem een motie van het PvdA Tweede Kamerlid Mariëtte Hamer aangenomen die opriep dat Nederland tot de top 5 van de kenniseconomieën moet behoren. Dat is natuurlijk fantastisch, maar het huidige kabinet maakt dat niet waar en blijft steken in mooie intenties; sterker dit kabinet wil hard bezuinigen in het onderwijs terwijl investeren broodnodig is. Investeringen in het onderwijs geven immers eenieder met talent en ambitie eerlijke kansen om hoger onderwijs te genieten en op die manier die prachtige motie te effectueren.

Het ziet er naar uit dat dit kabinet slechts een papieren top 5 ambitie heeft, gelet op de aangekondigde bezuinigingsmaatregelen die niet alleen studenten die te lang studeren, maar ook de instellingen op een forse boete van drieduizend euro per geval trakteert. Het verzet tegen deze maatregelen is groot, het Malieveld is in januari volgestroomd met hoogleraren, docenten en studenten die allemaal aangaven dat deze bezuinigingen niet stroken met de wens en ambitie om tot de top te gaan behoren.

Het is niet logisch om te denken dat met nul eurocent investering wel een maximaal studierendement wordt gehaald, daar hoef je niet eens een excellente student voor te zijn. De gevolgen zijn heftig, de student zal wel drie keer nadenken voordat er aan bestuurswerk, extra vakken of het starten van een eigen bedrijf wordt begonnen. De bezuinigingen zullen leiden tot een verdere uitholling van de kwaliteit, studenten zullen weinig of niet geïnspireerd zijn om een pittige opleiding te volgen. Het is een harde maatregel die studenten flink aanpakt en drempels opwerpt voor afronding van de studie. Daarnaast geven ook docenten aan dat zij vrezen voor ontslagen en een afname van de beschikbare tijd die zij aan contacturen kunnen besteden. En dat terwijl het juist zou moeten gaan om kennisoverdracht waarbij nieuwe inzichten centraal staan.

Waar een docent zo vaardig is dat hij dat talent van die student kan aanboren. Waar toewijding voor het overbrengen van kennis aan de volgende generatie centraal staat. Het gaat om onderwijs waar docent en student worden uitgedaagd in een interactief proces, onderwijs waar ontwikkelen en onderzoeken centraal

staat. Waar op universiteiten het belang van onderzoek niet ondersneeuwt, en de academische uitdaging gewaarborgd blijft. Waar de studenten ook optimaal onderwijs mogen verwachten. Er wordt van de student steeds vaker gevraagd meer te betalen, meer in te leveren; dan mag daar ook tegenover staan dat zij kwaliteit geleverd krijgen.

Het zou moeten gaan om investeren in het onderwijs, meer les, betere matching. Maar als deze bezuinigingen doorgaan is het gevaar van uitval zeer reëel. Nu al zijn er studenten die aangeven dat zij dan maar stoppen met de studie. Het vertrouwen in het hoger onderwijs kan hersteld worden door de docenten en studenten weer centraal te stellen door hen mee te laten doen met de beleidsbepaling, gewoon door ouderwetse inspraak. Alleen door samen verantwoordelijkheid te dragen voor het hoger onderwijs kunnen wij het cynisme aanpakken en ombuigen in vertrouwen.

Uit: Fiat Justitia, 2011, jaargang 23, nummer 2.

Lees meer over

pvda
hoger onderwijs