Hoe duurzaam is de EUR?

Door: Sustainability Commissie

Niet alleen de JFR verduurzaamt, maar ook de universiteit draagt een steentje bij aan het verduurzamen van de campus. Wat gebeurt er allemaal op de EUR op het gebied van duurzaamheid en hoe staat het ervoor met het Sanders gebouw? In dit artikel zullen we je kort vertellen over wat er in de afgelopen jaren is gedaan en wat de duurzaamheidsplannen van de EUR  inhouden. 

Van de zeven prioriteiten die de universiteit heeft opgesteld voor de komende jaren is duurzaamheid één van de belangrijkste. De EUR maakt namelijk deel uit van het Rotterdams Klimaatakkoord en heeft de ambitie om tegen 2024 een CO₂-neutrale universiteit te zijn. Om dit doel te bereiken gaat men niet alleen de campus verduurzamen, maar ook het onderwijs en de manier waarop onderzoek wordt verricht. Daarnaast werkt de EUR aan andere initiatieven, zoals een werkgroep voor Duurzaamheid waar studenten een actieve bijdrage aan kunnen leveren. Bovendien wordt jaarlijks de ecologische voetafdruk van de universiteit in kaart gebracht en is er een plan ontwikkeld om te zorgen voor een duurzame campus.

Tevens speelt de Erasmus Sustainability Hub een belangrijke rol in het streven naar een duurzamere universiteit. Deze organisatie wordt geleid door studenten en houdt zich bezig met bewustwording omtrent duurzaamheid. Zij focussen zich bijvoorbeeld op thema’s zoals, afval, mode en voedsel. Daarnaast worden vaak vanuit deze organisatie verschillende initiatieven en projecten gestart rondom deze thema’s. Zo organiseren ze regelmatig onder meer kledingruil evenementen en hebben ze een tuin op de campus gecreëerd waar op een ecologisch verantwoorde manier groente en fruit kan worden geteeld. Tot slot organiseren ze ieder jaar de Erasmus Sustainability Days, het grootste evenement van onze universiteit op het gebied van duurzaamheid!

Aangezien wij een universiteit zijn, moet er ook met betrekking tot duurzaamheid aandacht worden besteed aan het onderwijs. Binnen de EUR worden daarom steeds meer vakken aangeboden waarin duurzaamheid centraal staat. Naast minoren en keuzevakken zijn er ook masteropleidingen rondom dat thema die verspreid zijn over de verschillende faculteiten. De universiteit heeft daarmee als doel om studenten kennis te laten vergaren over de uitdagingen die ons in de toekomst te wachten staan omtrent duurzaamheid.

Dit jaar heeft de EUR voor het eerst een duurzaamheidsprijs in het leven geroepen; de Sustainability Award. Dit is een prijs voor initiatieven binnen de universiteit die een bijdrage leveren of zullen gaan leveren aan de duurzaamheidsdoelen van de EUR. Dus voel jij jezelf geroepen, of ken jij iemand die deze prijs zou moeten winnen? Dan heb jij nog tot 30 juni 2021 om mee te doen!

Als rechtenstudenten kunnen we natuurlijk onze eigen faculteit niet vergeten. Het Sanders gebouw mag dan wel wat grijs en grauw overkomen, maar qua duurzaamheid zit het wel goed. Tijdens de volledige renovatie van het gebouw zijn veel materialen hergebruikt én er is gebruik gemaakt van duurzame technieken. Destijds werd zelfs gekeken naar mogelijkheden ten aanzien zonnepanelen of een groene dak, maar helaas was het dak van Sanders daarvoor niet geschikt. Het is een wirwar van buizen waardoor men zelfs niet op het dak kan lopen, laat staan zonnepanelen plaatsen. Maar geen nood, op de campus zijn er wel zeven andere gebouwen die wel zonnepanelen hebben. Het gaat dus de goede kant op!

Daarnaast is in het Sanders gebouw een warmtepomp aanwezig om op een duurzame manier het gebouw verwarmd te houden en tegelijkertijd zorgt dat voor minder CO2 uitstoot. Vorig jaar werden verder nieuwe afvalbakken aangeschaft, waardoor het afval nu wordt gescheiden en gerecycled. Omdat er minder ruimte nodig is voor medewerkers, wordt er ook op dit moment in het Sanders gebouw gebruik gemaakt van flexibele werkplekken, wat weer zorgt voor minder energieverbruik. De ruimte heeft namelijk een zeer grote impact op onze ecologische voetafdruk. Ondanks dat er in Sanders duurzame oplossingen zijn uitgevoerd, zijn er nog een aantal verbeterpunten. Zo blijven bijvoorbeeld 's nachts alle lampen nog branden.

Als student kan je ook een steentje bijdragen om te zorgen voor een duurzamere campus. Zoals reeds besproken, zijn er verschillende initiatieven en mogelijkheden binnen de EUR waar je terecht kan met jouw ideeën. Jouw stem telt! Zie jij dus dingen die beter kunnen op onze campus of in het Sanders gebouw, doe hier dan iets mee. Dit kan je bijvoorbeeld laten weten bij de service desk in het Sanders gebouw. Daarnaast kan jij je natuurlijk ook aanmelden voor de Sustainability Commissie van de JFR! Wil jij volgend jaar bijdragen aan het verduurzamen van onze vereniging en studenten bewuster maken van duurzaamheid, steek dan die groene handen uit de mouwen en meld je aan als commissielid!

Meer weten over hoe de EUR met duurzaamheid om gaat? Check dan de volgende websites voor meer informatie!

https://www.eur.nl/over-de-eur/visie/duurzaamheid

https://www.eur.nl/nieuws/erasmus-universiteit-roept-duurzaamheidsprijs-het-leven