Limburg wil legale wietteelt

door:
Drie burgemeesters van Limburg pleiten voor de legalisering van wietteelt. Zij vinden dat dit vele voordelen met zich mee zal brengen, zoals beter controleerbare gezondheidsaspecten voor de overheid en een afname van de criminaliteit.

Al eerder werd dit voorstel gedaan aan minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie), maar dit werd door hem afgewezen. Toch denken de burgemeesters Antoin Scholten van Venlo, Peter Cammaert van Roermond en Paul Depla van Heerlen dat het plan door kan gaan wegens het gedoogbeleid binnen de regelgeving.

Het idee van de burgemeesters is dat de overheid nu naast de verkoop van wiet ook de productie ervan zal kunnen reguleren. Burgemeester Depla vindt dat dit niet in strijd is met de bestaande regelgeving. Het is de bedoeling dat coffeeshops voortaan alleen maar wiet kopen bij gecertificeerde bedrijven. De burgemeesters hebben voorgesteld om dit plan 2 tot 3 jaar als proef uit te voeren om te kijken of dit enig resultaat op zal leveren.

Wat willen de burgemeesters hiermee bereiken? De Limburgse burgemeesters vinden dat door de legalisering van de wietteelt de overheid hier meer toezicht op zal kunnen houden. Zo zal zij kunnen controleren of het THC-gehalte (hoeveelheid tetrahydrocannabinol, de werkzame stof in wiet en hasj) niet te hoog wordt. Daarnaast hoeven coffeeshops dan niet meer hun producten uit illegale plekken te halen. Bovendien, zo vinden de burgemeesters, zal regulering van de wietteelt erg voordelig blijken in economisch opzicht. Er is namelijk een grote vraag naar wiet, zowel in het binnen- als het buitenland.

De illegale productie van wiet brengt veel problemen met zich mee voor buurten en wijken. Legalisering wordt daarom ook gezien als een goede manier om criminaliteit terug te dringen. Zo zal er minder reden bestaan tot geweld, omdat wiet legaal verkregen zal kunnen worden.

Maar is het legaliseren van de wietteelt wel zo voordelig? Zoals al eerder is gebleken heeft minister Opstelten hier grote twijfels over. Ook moet rekening gehouden worden met het feit dat wietteelt zeer risicovol is, omdat het gevaar op brand hierbij erg groot is.

De burgemeesters zien dit brandgevaar echter als nog een reden om over te gaan tot regulering van de wietteelt. Doordat de overheid de productie zelf in handen neemt, wordt illegale wietteelt minder aantrekkelijk. De overheid kan dan op een veilige wijze de productie voortzetten.

Of minister Opstelten hier ook zo over denkt, zullen wij nog zien. Voorlopig aan u de vraag: moet de wietteelt gelegaliseerd worden?

Lees meer over

Wietteelt