Lubbers en van Agt niet voor de rechtbank

door:
Oud-premiers Van Agt en Lubbers zullen niet strafrechtelijk worden vervolgd om hun uitspraken over de aanwezigheid van Amerikaanse kernwapens. Het Openbaar Ministerie kan niet beoordelen of de oud-premiers de waarheid spreken.

Oud-premier Lubbers bevestigde in het tv-programma’ De Tijd vliegt: De Koude Oorlog’ van National Geographic dat er Amerikaanse kernwapens op de Brabantse vliegbasis Volkel aanwezig zijn. Later werden de uitspraken van Ruud Lubbers in het radioprogramma Dit Is De Dag door oud minister-president van Agt bevestigd. Ze liggen daar en het is van de zotte dat ze er nog altijd liggen. Aldus van Agt in het radioprogramma. De atoombommen werden in de tijde van de Koude Oorlog in Europa geplaatst om de Russen af te schrikken. Echter geen van de opeenvolgende regeringen heeft bevestigd dat er Amerikaanse nucleaire wapens in Nederland gestationeerd zijn. Het is officieel een staatsgeheim, dus er mag niet openlijk over worden gesproken.

Naar aanleiding van uitspraken van oud-premier Lubbers en van Agt over de aanwezigheid van Amerikaanse kernwapens werd in juni door het Openbaar Ministerie (OM) een verkennend feitenonderzoek ingesteld. De woordvoerder van het Parket-Generaal van Het Openbaar Ministerie: Wij hebben het een en ander uit de media vernomen en gaan nu na wat er daadwerkelijk is gezegd.

Staatsrechtgeleerde Wim Voermans was ervan overtuigd dat van Agt en Lubbers een overtreding van artikel 272 van het Wetboek van Strafrecht hebben begaan. In het artikel wordt duidelijk, dat degene die een geheim uit hoofde van ambt beroep of wettelijk voorschrift dan wel van nu of vroeger verplicht is te bewaren opzettelijk schendt, gestraft kan worden met een gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of een geldboete van de vierde categorie. In deze zaak is echter nooit aangifte gedaan.

Nu blijkt dat er geen strafrechtelijk onderzoek naar oud-ministers Dries van Agt en Ruud Lubbers komt. Het Openbaar Ministerie heeft onderzocht of zijn mogelijk staatsgeheimen hebben prijsgegeven. Justitie zegt dat zij niet kan vaststellen of er staatsgeheimen zijn gelekt. Dit omdat de regering niet mee kan werken op grond van afspraken met bondgenoten. Er kan niet worden nagegaan of Lubbers en van Agt de waarheid spreken.

Vind jij dat zij berecht moeten worden?