Rechters geven geen exclusieve lessen meer aan advocatenkantoren

door:
Begin oktober heeft het dagelijks bestuur van de gerechten een voorstel ingediend, waarin staat dat rechters geen cursussen of lezingen meer mogen geven die bestemd zijn voor advocaten van één kantoor. Rechters blijven wel lesgeven aan advocaten, maar de cursus moet in beginsel ook toegankelijk zijn voor deelnemers van andere advocatenkantoren. Daarmee willen de presidenten elke schijn van partijdigheid wegnemen.

Een raadsheer-plaatsvervanger, die zelf verbonden is aan een advocatenkantoor, vroeg zijn president afgelopen zomer welke regels de Rechtspraak hanteert bij het geven van lezingen, voordrachten of cursussen aan advocaten. Hij wilde graag duidelijkheid hebben voor advocatenkantoren die cursussen organiseren en vroeg om een gezamenlijk standpunt, afgestemd met de presidenten van gerechten, het parket en de Hoge Raad. De vraag van die raadsheer-plaatsvervanger was aanleiding voor de formulering van dit gezamenlijke standpunt door eerst de appelpresidenten en vervolgens het dagelijks bestuur van de presidentenvergadering. De overige presidenten stemden maandag in met het standpunt.

In principe vinden de gerechtspresidenten het prima dat rechters lezingen en lessen verzorgen, al dan niet betaald. Als de rechters betaald krijgen voor het geven van een cursus, moeten ze dat in hun eigen tijd doen. Als de cursussen onder werktijd worden gegeven, moet de opbrengst worden afgedragen aan het gerecht waarbij zij werkzaam zijn.

Het geven van onderwijs draagt bij aan de kwaliteit van de rechtspleging en levert waardevolle feedback op, vinden de presidenten. Zij willen echter voorkomen dat de indruk ontstaat van een bijzondere band tussen een individuele rechter en een bepaald advocatenkantoor. Daarom moeten dergelijke bijeenkomsten voortaan toegankelijk zijn voor een bredere groep. Rechters kunnen nog wel exclusief voor één kantoor optreden op uitnodiging van een andere organisator, zoals een juridisch opleidingsinstituut of uitgeefconcern.

Foto: nrc.nl

Lees meer over

rechtspraak
rechters