Studeren in coronatijd: hoe, wat en waar?

door: Floor de Bruin

Daar zit je dan. Thuis, achter je laptop college te kijken. Vaarwel collegebanken, hallo bureaustoel. Van het campus leven naar thuis leven. De Coronacrisis heeft grote gevolgen voor ons, studenten. Maar wat zijn deze gevolgen dan? Wat voor maatregelen heeft de universiteit getroffen? En tot slot een aantal tips om het studeren in deze roerige tijden wat makkelijker te maken.

Online studeren
In maart brak de coronacrisis uit. Ik was op dat moment nog eerstejaars rechtenstudent en keihard aan het studeren voor het rechtsgeschiedenis tentamen. Plotseling draaide het (studenten)leven aan de universiteit honderdtachtig graden. Het tentamen dat ik moest maken werd minder dan vierentwintig uur van tevoren afgelast, omdat er geen bijeenkomsten met meer dan honderd personen georganiseerd mochten worden.

Dit was helaas niet de enige verandering die de coronacrisis teweegbracht. Twee keer per week fysiek onderwijsgroep volgen, werd vervangen door een digitale onderwijsgroep via Zoom. Ook de manier waarop tentamens afgenomen worden, is in een paar maanden tijd getransformeerd. In plaats van met acht- a negenhonderd man sterk op de vrijdagmiddag zwoegen in het van der Goot gebouw zijn studenten nu genoodzaakt tentamens achter hun bureau te maken.

De universiteiten hadden zich niet voorbereid op het digitaal afnemen van tentamens voor zoveel studenten. Langzaam ontwikkelde ook de mate van toezicht tijdens tentamens. Waar eerst de tentamens alleen in het programma Remindo werden gemaakt, werd nu het Onine Proctoring geïntroduceerd tijdens tentamens. Hierbij wordt de student die het tentamen gemaakt middels zijn of haar webcam tijdens het tentamen in de gaten gehouden. De beelden worden daarna gecontroleerd, om zo eventuele fraude te voorkomen.

Maatregelen en ontwikkelingen
Inmiddels mogen we voorzichtig weer een voet op de campus zetten. Echter, dit is niet zoals vóór de coronacrisis. Welke maatregelen heeft de universiteit getroffen? De campus is dus weer open, maar slechts beschikbaar voor maximaal twintig procent van de beschikbare capaciteit. Zo kan er dus voldoende afstand worden gehouden. Het nieuwe uitgangspunt voor onderwijs is als volgt: fysiek op de campus als dat kan, online of hybride waar nodig.[1]  Dit betekent dat we voorlopig nog even de collegebanken voor onze bureaustoelen zullen moeten inleveren.

Hoe overleef ik thuis studeren: tips
Wees niet getreurd. Ik heb een aantal tips om thuis studeren – hopelijk – wat dragelijker te maken. Allereerst, zorg voor een goede scheiding tussen studie en vrije tijd. Hiermee bedoel ik een fysieke scheiding. Veel studenten hebben er bijvoorbeeld baat bij om het bureau waar aan je aan studeert, maar waarschijnlijk ook gebruikt voor privéaangelegenheden, te splitsen in een ‘werk- of studeerdeel’ en ‘privé-deel’. Zo blijft het overzichtelijk en is het hopelijk mogelijk ‘het andere leven’ even te parkeren op het moment dat dat kan of nodig is. Je woon- of slaapkamer wordt namelijk ineens de plek waar je studeert, onderwijsgroep volgt en zelfs tentamens maakt. Dit kan ervoor zorgen dat je je (woon)kamer alleen nog maar als studieplek gaat zien, dit is natuurlijk niet de bedoeling.

Naast het indelen van het bureau. Heeft het hebben van een vast ritme mij ontzettend geholpen om structuur te behouden. Zo is het relatief makkelijk om elke keer op hetzelfde tijdstip op te staan (om te gaan studeren) en om ook weer te stoppen met studeren op hetzelfde tijdstip. Je kan namelijk niet aan een stuk door blijven gaan!

Verder is het contact met mijn medestudenten iets dat ik het meeste mis aan fysiek onderwijs, op de campus. Om sociaal isolement te voorkomen belde ik vaak met mijn vrienden in de pauzes van een college. Zo heb je toch een beetje het gevoel dat je samen in de collegezaal zit.

Als laatste tip wil ik meegeven dat het belangrijk is om actief op zoek te gaan naar extra verbondenheid met medestudenten. Dit kan bijvoorbeeld door actief te worden bij een studie-of studentenvereniging. Zo zijn inmiddels voor de eerstejaarsstudenten de sollicitaties voor de Juridische Faculteitsvereniging Rotterdam geopend. Wellicht is dat de manier om te zorgen voor het extra steuntje in de rug dat je nodig hebt.

 Zoals Winston Churchill zei “A pessimist sees the difficulty in every opportunity; an optimist sees the opportunity in every difficulty.” Dus wie weet wat de Coronacrisis ons kan bieden.


[1] ‘Coronavirus (SARS-CoV-2)’, Eur.nl 28 augustus 2020.