Veranderingen in de Verenigde Staten

Welke plannen heeft Joe Biden als president van een wereldmacht?

Door: Bo Driesen

Na het winnen van één van de spannendste verkiezingen in tijden wordt de nieuwe president Joe Biden op 20 januari beëdigd. Hij meent het totaal anders te gaan doen dan zijn voorganger Donald Trump. Door de hegemonie die de Verenigde Staten bezit, is hetgeen in dit land wordt beslist, wereldwijd erg belangrijk, op welk gebied dan ook. Wat zijn de belangrijkste doelen van Biden voor de komende vier jaar? Dat leest u in dit artikel.

Klimaat
In tegenstelling tot Trump, die zich heeft teruggetrokken uit het klimaatakkoord van Parijs, wil Biden zich juist gaan inzetten voor het klimaat. Hij vindt dat de Verenigde Staten meer ambitie moet gaan tonen in het oplossen van de problemen rond het klimaat, omdat deze problemen ook invloed hebben op de economie. Hij wil voor 2050 een economie creëren die 100% draait op schone energie en geen schadelijke uitstoot meer vrijgeeft. Om dit te bereiken, zegt Biden een historische investering te doen in schone energie, onderzoek en innovatie op het gebied van klimaat. Hij is van plan de Verenigde Staten weer mee te laten doen aan het klimaatakkoord van Parijs, maar hij wil ook een buitenlands beleid voeren om andere landen aan te moedigen zich milieubewuster te gedragen.[1]

COVID-19
De Verenigde Staten is één van de landen die het zwaarst is getroffen door het coronavirus. Op de website van Biden-Harris staat een lijst van zeven punten die Biden wil gaan bereiken om het virus onder controle te krijgen.[2]

Als eerste punt wordt gesproken over de testen: Biden wil dat er genoeg getest gaat worden en dat deze testen efficiënter zijn. Dit wil hij bereiken door middel van het opzetten van teststraten, het investeren in de verbetering en de efficiëntie van de testen, en het traceren van contactpersonen van besmette personen.

Ten tweede is Biden van plan meer hulpmiddelen aan te bieden aan risicogebieden, zoals mondmaskers. Hij wil deze meer gaan produceren en vervolgens uitdelen aan zwaar getroffen gebieden en kwetsbare groepen.

Als derde doel wordt het vrijgeven van duidelijke, betrouwbare en consistentie informatie over het virus genoemd. Vooral belangrijk is de informatie die het duidelijk maakt voor ondernemers, scholen en groepen mensen hoe zij deze tijd kunnen doorstaan. Biden staat erop zich goed te laten informeren over welke maatregelen wel en niet genomen moeten worden. Ook wil hij pakketten vrijgeven om scholen en onder andere kleine ondernemers. te ondersteunen.

Het vierde punt gaat over het produceren en vervoeren van vaccins. Biden is van plan om te investeren in het produceren en vervoeren van de vaccins, zodat elke Amerikaan het vaccin gratis kan krijgen. Verder wil hij niet dat politiek hierin een leidende rol gaat spelen. Hij is van plan om wetenschappers te laten beslissen over de effectiviteit en veiligheid van het vaccin en de data over het vaccin openbaar te maken.

Verder wordt er bij het vijfde punt gepraat over het beschermen van ouderen en andere risicogroepen. Net zoals wij in Nederland begin van 2020 de besmettingen konden bijhouden op een dashboard, is Biden van plan een soortgelijk dashboard te maken, waarop te zien is hoe het is gesteld met het aantal besmettingen in een regio.

Hierna wordt bij het zesde punt het voorkomen van nieuwe virussen genoemd. In 2020 stapte de Verenigde Staten officieel uit de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), onder leiding van Trump. Dit gebeurde uit protest tegen de aanpak van het uitbreken van het corona-virus. Biden geeft toe dat de WHO niet perfect is, maar het wel erg belangrijk is om lid te zijn van deze organisaties om een nieuwe pandemie aan te zien komen.Met het zevende en laatste punt wil Biden het dragen van een mondkapje bevorderen. Zijn plan is om het dragen van een mondkapje voor alle Amerikanen verplicht te maken wanneer zij met andere mensen zijn dan hun huishouden.

Gun violence
In Nederland kunnen wij dit nauwelijks voorstellen, maar in de Verenigde Staten overlijden bijna 40.000 mensen per jaar aan verwondingen die zijn veroorzaakt door een vuurwapen.[3] De zogenaamde ‘mass shootings’ in de Verenigde Staten worden vaak wereldnieuws en zij vormen een groot probleem. Biden heeft als vicepresident van president Obama (2009 – 2017) meerdere rechtszaken aangespannen tegen instanties die wapens beschikbaar stelde voor gevaarlijke personen. Ook wil hij tijdens zijn eigen presidentschap de wapenfabrikanten ook verantwoordelijk stellen voor de gevolgen die hun producten kunnen hebben. Verder wil hij de regels voor het houden van een wapen strenger maken, zodat het lastiger wordt voor individuen om een wapen in bezit te hebben. Zo is Biden’s plan het verbieden van de verkoop van vuurwapens online. Hiernaast wil hij ook dat er wordt gekeken naar de achtergrond van de persoon die het vuurwapen wil kopen. Ook heeft Biden ideeën om het hebben van een wapen te laten berusten op een vergunning en de bezitters verantwoordelijk te stellen voor het veilige gebruik van hun wapens.

Racisme en Discriminatie
In 2020 bereikte het tragische nieuws van George Floyd snel de wereld. Het grove geweld van de politie was niet alleen de doodsoorzaak van Floyd, maar ook van veel andere African-Americans. Biden vindt dat deze systematische racisme en discriminatie moet stoppen.[4] Niet alleen voor African-Americans, maar ook voor Latijns-Amerikaanse, moslims[5] en andere minderheden[6]. Als president heeft Biden als doel de economische mobiliteit van achtergestelde etniciteiten te bevorderen en het verschil in zorg en inkomen tussen bevolkingsgroepen te verminderen. Ook is hij van plan het hogere onderwijs meer beschikbaar te maken voor minderheden.

Dit zijn natuurlijk prachtige doelen, waar niet veel mensen het mee oneens zouden zijn. Echter, het is  wel lastig om te zeggen of deze (en de niet besproken) doelen allemaal waargemaakt kunnen worden in vier jaar. Gelukkig kunnen wij via het nieuws snel op de hoogte gebracht worden van wat er allemaal gebeurt in de Verenigde Staten en kunnen wij vanaf een afstandje meekijken hoe Joe Biden, als 46e president van de Verenigde Staten van Amerika, het uiteindelijk aanpakt.

 

[1]The Biden Plan for a Clean Energy Revolution and Environmental Justice’, joebiden.com.

[2]Joe and Kamala’s plan to beat COVID-19’, joebiden.com.

[3]The Biden Plan to End Our Gun Violence Epidemic’, joebiden.com.

[4]Lift Every Voice: The Biden Plan for Black America’, joebiden.com.

[5]Joe Biden’s Agenda for Muslim-American Communities’, joebiden.com.

[6]The Biden Plan to Build Back Better by Advancing Racial Equity Across the American Economy’, joebiden.com

Lees meer over

artikel