Wel schuld, geen straf

door:
Albert Heringa hoeft niet de gevangenis in voor de hulp bij de zelfdoding van zijn 99-jarige moeder. “Aangezien zijn handelen is ingegeven uit liefde voor zijn moeder en zijn wens haar te helpen, krijgt hij geen straf”, aldus de rechtbank in Arnhem.

Volgens de rechtbank is Heringa echter wel schúldig aan het helpen bij de zelfmoord. Het OM had een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden geëist. De rechtbank verwijt Heringa dat hij weloverwogen de regels naast zich neerlegde. “Hij onderzocht de kans van slagen van alternatieven onvoldoende. In de eerste plaats had de eigen huisarts geen definitief nee gezegd. Als zij nee had gezegd, had Heringa een andere arts kunnen raadplegen.” Bij de beslissing om Heringa geen straf op te leggen, speelde volgens de rechtbank ook mee dat het Openbaar Ministerie lang wachtte met het overgaan tot vervolging.

Albert Heringa hielp zijn moeder ‘Moek’ bij de zelfdoding, omdat zij al sinds 2007 een acute wens had om te sterven. “Ze wilde absoluut geen honderd worden”, zei Heringa deze zomer in Fiat Justitia . “Ze was klaar met het leven”. Heringa gaf haar 161 malariapillen, en filmde dit om te bewijzen dat zijn moeder de pillen vrijwillig in nam. Later besloot hij dit uit te zenden in een documentaire, met het doel meer aandacht te besteden aan het ‘voltooide leven’.

Heringa hoopte op vrijspraak door de rechter, zodat strafbaarheid van hulp bij zelfdoding uiteindelijk afgeschaft zou worden. Helaas is die wens vandaag dus niet uitgekomen. Hij is “blij noch opgelucht”, zei hij na het vonnis van de rechter; “de uitspraak voelt als een nog niet afgemaakt proces”. Doordat ik schuldig ben bevonden zonder strafoplegging, blijft de strafbaarheid van dit handelen in stand. Daardoor kunnen mensen in eenzelfde situatie nog steeds niet transparant zijn. Volgens de rechtbank is het aan de wetgever om te beslissen over zelfbeschikking.

Volgens de directeur van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) Petra de Jong zou vrijspraak nog mooier geweest zijn, maar zijn ze tevreden over dit vonnis. Ook de VVD heeft gereageerd op de uitspraak. Die vind het de moeite waard dat het kabinet onderzoek gaat doen naar welke mogelijkheden er zijn om tegemoet te komen aan mensen met een stervenswens. Het schrappen van de wet die hulp bij zelfdoding door niet-artsen strafbaar stelt, gaat hen echter te ver.

Heringa en zijn advocaat Wim Anker beraden zich nog op hoger beroep. Zij spreken van een principezaak.